Potreba spoločenstva v čase pandémie

Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje druhý webinár, tentokrát na tému Potreba spoločenstva počas pandémie. Sprevádzať nás ním bude psychologička Denisa Zlevska, ktorá sa ako psychológ venuje klientom formou poradenskej a terapeutickej činnosti určenej deťom, párom i dospelým, autorka projektu vztahovo.sk

Webinár sa uskutoční online 30.09. o 17:00, cez aplikáciu ZOOM, registrácia na neho je možná prostredníctvom tohto odkazu. Srdečne pozývame!

 

Pripravujeme online webinár

Dňa 7.9. od 17:00 začne online webinár na tému Duševné zdravie a pandémia. Hosťom webináru bude PhDr. Marek Madro, Phd - zakladateľ projektu Ipčko - internetová poradňa pre mladých. Webinár bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM a je potrebné sa vopred prihlásiť pomocou tohto odkazu https://bit.ly/webinármadro

 

 

 

 

 

 

Duchovná obnova ako príprava na návštevu Svätého Otca

Spolupracovníci Rady pre mládež a univerzity KBS pripravili jedinečnú duchovnú obnovu pri príležitosti návštevy Sv§tého Otca na Slovensku, Vychádza z pôvodnej katechézy z cyklu Christus vivit - Vy ste Božie teraz, ktorú pripravil o. Branislav Kožuch. Katechézu je možné stiahnuť z tohto odkazu.

 

Konferencia o mládeži

Rada pre mládež a univerzity pripravuje na jeseň tohto roku konferenciu o mládeži, ktorej súčaťou bude aj predstavenie výskumu o mládeži. Hľadáme mladých, ktorí by vyplnili dotazník a tým nám dali najavo ich preťívanie počas pandémie koronavíru. Dotazník je možné vyplniť na tomto odkaze prípadne sa dá zdieľať pomocou facebookvej udalosti s názvom On to nevzdal.

Za každé vyplnenie dotazníka ďakujeme.

 

Kampaň Objav svoju farnosť vrcholí

Rada pre mládež a univerzity KBS organizuje kampaň s názvom Objav svoju farnosť, ktorá má za cieľ pomôcť mladým ľuďom objavovať svoje farnosti a po čase lock- downu sa opäť do nich vrátiť. Kampaň postupuje do tretej fázy, v ktorej pozýva mladých, aby sa zaktivizovali vo svojich farnostiach. 

Počas tejto tretej fázy pracovná skupinka z Rady pripravila akčnú súťaž, ktorá bude prebiehať cez mobilnú aplikáciu Actionbound. Mladí budú plniť rôzne dobrodružné úlohy, pri ktorých sa dozvedia niečo nové o svojej farnosti, ale aj sami aktívne prispejú do jej fungovania. Súťaž bude trvať od 12. do 21. 07. a sú do nej pozvaní mladí z celého Slovenska. Zapojiť sa môže buď jednotlivec alebo tím, ktorý môže mať najviac 5 členov. Po ukončení súťaže porota vyhodnotí výsledky a prvé 3 družstvá dostanú odmenu v podobe zážitkového víkendového teambuildingu. Prihlasujte sa na tomto odkaze. 

 

 

Dotazník pre mladých

Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje na jeseň konferenciu o mládeži pre pracovníkov s mládežou. Konferencia bude zameraná na to, ako sa mladý človek a  jeho prežívanie zmenili po tom ako k nám prišla pandémia, a zároveň chce ponúknuť pracovníkom s mládežou aj pohľad, kde sa mládež nachádza z duchovného hľadiska a na základe toho predstaviť pastoráčné výzvy. “Kto z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby zblízka počul hlas a podnety mladých; „blízkosť totiž vytvára podmienky nato, aby Cirkev bola priestorom na dialóg a vydávanie svedectva o bratstve, ktoré fascinuje“” CV 38

Pri tejto príležitosti pripravili členovia spolupracovníci  Rady pre mládež a univerzity dotazník pre mladých, ktorý sa ich pýta na ich prežívanie v čase pred covidom, počas lockdownu a práve teraz, keď sa uvoľňujú opatrenia. “Tento čas nás všetkých postavil pred nové výzvy a všetci, tak ako aj mladý človek, sme na ne reagovali rôzne. Ale keďže sme prežívali podobnú situáciu, tak aj jej dôsledky sa na nás prejavili podobne. Týmto dotazníkom by sme ich chceli bližšie rozpoznať.”  hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Dotazník je dostupný a voľne šíriteľný na tomto odkaze, ako aj na profiloch sociálnych sietí Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Poslednú konferenciu Rada organizovala v roku 2019, na ktorej bola prezentovaná pápežská exhortácia Christus vivit. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pracovníkov s mládežou.  

 

Kampaň Objav svoju farnosť