Dotazník pre mladých

Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje na jeseň konferenciu o mládeži pre pracovníkov s mládežou. Konferencia bude zameraná na to, ako sa mladý človek a  jeho prežívanie zmenili po tom ako k nám prišla pandémia, a zároveň chce ponúknuť pracovníkom s mládežou aj pohľad, kde sa mládež nachádza z duchovného hľadiska a na základe toho predstaviť pastoráčné výzvy. “Kto z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby zblízka počul hlas a podnety mladých; „blízkosť totiž vytvára podmienky nato, aby Cirkev bola priestorom na dialóg a vydávanie svedectva o bratstve, ktoré fascinuje“” CV 38

Pri tejto príležitosti pripravili členovia spolupracovníci  Rady pre mládež a univerzity dotazník pre mladých, ktorý sa ich pýta na ich prežívanie v čase pred covidom, počas lockdownu a práve teraz, keď sa uvoľňujú opatrenia. “Tento čas nás všetkých postavil pred nové výzvy a všetci, tak ako aj mladý človek, sme na ne reagovali rôzne. Ale keďže sme prežívali podobnú situáciu, tak aj jej dôsledky sa na nás prejavili podobne. Týmto dotazníkom by sme ich chceli bližšie rozpoznať.”  hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Dotazník je dostupný a voľne šíriteľný na tomto odkaze, ako aj na profiloch sociálnych sietí Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Poslednú konferenciu Rada organizovala v roku 2019, na ktorej bola prezentovaná pápežská exhortácia Christus vivit. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pracovníkov s mládežou.  

 

Kampaň Objav svoju farnosť

Od 3.mája do 25.júla 2021 prebieha na sociálnych sieťach kampaň : Objav svoju farnosť. Kampaň je zameraná na mladých ľudí a jej cieľom je, aby mladý človek upriamil svoju pozornosť na farnosť ako na miesto odkiaľ pochádza a kam sa vracia, kde čerpá ale aj kde je požehnaním. Táto kampaň vznikla po poslednom zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS, kde prebehla diskusia o téme misijnej synodality. “Farnosť je miestom spoloćného kráčania. Kňazi, lajci, rodiny, mladí, starí, slobodní deti, všetci patria do farnosti a odzrkadľujú rozmanitosť a predsa sú jedným Božím ľudom ,v ktorom sa prejavuje Duch Svätý.”(o.Matúš Reiner) 

 

Zasadala Rada pre mládež a univerzity - online

Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa dnes, v utorok 16. marca 2021, zišli na online zasadnutí. Rada pozostáva z kňazov a laikov z celého Slovenska, ktorí sa zaoberajú pastoráciou mládeže. Stretnutie prebiehalo online formou. Na úvod sa prihovoril tajomník Rady Matúš Reiner, ktorý povzbudil účastníkov k žitiu v prítomnosti a vnímaní každého stretnutia ako daru, ktorý nám bol daný. 

Zasadnutie pokračovalo v troch blokoch. V prvom sa účastníci Rady podelili o ich skúsenosti z pastorácie, ich snaženia kráčať s mladými aj počas pandémie a ako na ich činnosť vplýva situácia s Covidom-19. V ďalšom bloku tajomník Rady Matúš Reiner mal vstup s témou Misijná synodalita. Hovoril  o skúsenosti z medzinárodného stretnutia pracovníkov s mládežou s názvom "Z Panamy do Lisabonu", kde túto víziu misijnej synodality, prezentovala sr. Nathalie Bequart (podtajomníčka generálneho sekretariátu Biskupskej synody). Členovia Rady následne hľadali spôsob, ako tieto myšlienky implementovať do pastorácie mládeže na Slovensku. 

V poslednej časti mali slovo členovia Rady. Prezentovali svoje aktivity. Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach chystá na sociálnej sieti duchovnú obnovu pre mladých „Trpezlivosť v utrpení“.  Erko predstavilo projekt pre farnosti s názvom Mladé srdce, ktorý je určený pre rozvoj pastorácie detí vo farnostiach. Saleziáni v spolupráci s viacerými kňazskými seminármi spomenuli svoju aplikáciu Zamyslenia, ktorá sa stále teší obľube a aj vďaka spolupráci viacerých subjektov, môže naďalej pokračovať. Tiež spomenuli inciatívu Oratko online, ktorá má už ročné pôsobenie a pôstne zamyslenia projektu Forty for you. 

Záver stretnutia bol sprevádzaný modlitbou a požehnaním. Ďalšie stretnutie je naplánované na 8. júna 2021. 


 

Christus vivit audiokniha

 

Naši susedia sa rozhodli dať hlas exhortácií pápeža Františka Christus vivit vo forme audio knihy. Sprevádza nás ňou herec brňenského divadla František Herz. Knihu nájdete na tomto odkaze, kde je po prihlásení voľne dostupná : https://slys.to/kniha/40/christus-vivit/

 

 

 

Požehnané vianočné sviatky

Najväčšie veci sa dejú tam, kde mnohí nedovidia. Ako v tichu Betlehema, v tú požehnanú noc, keď sa narodil Kráľ. Milujúci, ktorý klope na naše srdcia. Jeho láska je ohňom, ktorý spaľuje temnotu.

Žehnáme vám, nech sú Vianoce pokojným časom, naplnené vytrvalým pohľadom na Toho, ktorý jediný je Pánom dejín.On dôveruje mladým. Jeho srdce je pohnuté srdcom mladých.
ON JE MLADÝ A ON JE VÍŤAZ. Vždy. Dnes.

Čas pohnúť časom

Rada pre mládež a univerzity sa spolu s mládežníckymi centrami pre mládež rozhodla uskutočniť online sieť modlitieb s názvom Čas pohnúť časom. Ide o modlitbovú kampaň naprieč Slovenskom. „Je to modlitbová výzva, ktorá priamo súvisí s myšlienkou 17. novembra. Tento deň je Medzinárodný deň študentstva a zároveň Deň boja za slobodu a demokraciu. Obidve pripomienky majú svoj historický kontext v udalostiach, ktorých aktérmi boli priamo mladí. V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež by sme sa ňou chceli pripojiť ku všetkým modlitbovým aktivitám, ktoré už prebiehajú a zároveň by sme chceli pozvať k modlitbe ešte širší okruh ľudí,“ uviedol tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner. Viac info nájdete TU: https://www.facebook.com/events/962314580844666/.

 

Konverzačné kartičky Christus vivit

České spoločenstvo Spot vytvorilo konverzačné kartičky pre spoločenstvá ale i rodiny, ktoré sú inšpirované apoštolskou exhortáciou Christus vivit. Po schválení ich zverejňujeme aj na našom webe v slovenskom jazyku. Nájdete ich aj na odkaze: http://mladez.kbs.sk/sekcia/Konferencia%20o%20ml%C3%A1de%C5%BEi/aktivity

 

Rozlišovanie Kam ma Pán povoláva?

Posledná deviata kapitola Christus vivit s názvom Rozlišovanie, sa venuje téme ako skúmať, čo Boh chce. Opisuje, že keď Boh myslí na teba a čo ti chce darovať, myslí na teba ako na svojho osobného priateľa.

A ak sa rozhodol darovať ti milosť, charizmu, vďaka ktorej budeš prežívať svoj život v plnosti a ktorá ťa premení na osobu užitočnú pre iných, na niekoho, kto zanechá pečať v dejinách, bude to určíte niečo, čo ťa v najhlbšom vnútri urobí šťastným a nadchne ťa viac ako čokoľvek iné na tomto svete. Túto kapitolu pre nás spracoval, vo forme prezentácie a viacerých zaujímavých aktivít, o. Peter Sekereš, momentálne pôsobiaci ako farský administrátor v Dudinciach.

Katechézu je možné si stiahnuť v hornom menu v položke Synoda o mládeži v záložke Katechézy.

 

Minidigi

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúkalo rodičom s deťmi, ale aj animátorom, ktorí museli zostať doma v týchto dňoch, tvorivé námety a zmysluplné online tipy na každý deň. Výzvu obmedziť využívanie tých digitálnych technológií, ktoré nás zbytočne oberajú o vzácny čas prijalo zatiaľ viac ako 80 detských skupín, mladých i rodín z celého Slovenska. správu o činnosti si viete pozrieť na tomto odkaze.

 

Centrum Anny Kolesárovej sa spája s mladými cez facebookovú stránku