Vietor je v nás - hymna SDM už aj v slovenskom jazyku

Hymna Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v auguste 2023 v Lisabone, zneje už aj slovenskom jazyku. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vytvorila tím, ktorý na oficiálnej internetovej stránke svetovednimladeze.sk zverejnil jej slovenskú verziu. Z portugalčiny ju preložila Veronika Hricová. O prebásnenie sa postarala Aneta Vávrová. Úlohu naspievať hymnu prijal zbor FireFly z Bernolákova a následne sa k nahrávke vytvoril videoklip. Pri tvorbe spolupracovali aj členovia organizačného tímu Lenka Michalská a Pavol Danko. Hymna má v slovenskom preklade názov „Vietor je v nás“ a vypočuť si ju môžete na tomto linku.

Autorom pôvodnej skladby je portugalský kňaz João Paulo Vaz. Hudbu zložil učiteľ a hudobník Pedro Ferreira, rovnako z Portugalska, a o aranžmán sa postaral hudobník Carlos Garcia.

Hymna je inšpirovaná heslom podujatia: “Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa”(Lk 1,39). Ako uvádzajú organizátori, táto pieseň „mladých z celého sveta pozýva stotožniť sa s Máriou, disponujúc sa pre službu, misiu a premieňanie sveta“. Pieseň podľa ich slov nie je len nástrojom na propagáciu podujatia, ale predovšetkým modlitbou, ktorá bude zaznievať aj na lokálnej úrovni Cirkvi, keď dostane podobu aj v rozličných jazykoch.

 

Požehnané sviatky Kristovho zmŕtvychvstania

"Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ (Jn 20,17)

Vyprosujeme Vám, nech radostná zvesť vzkriesenia zaznie tak silno vo Vašich srdciach, aby ste si ju nemohli nechať pre seba. Nech s Kristom vykročíme ku všetkým, ktorí sú smutní, plačúci, hľadajúci a blúdiaci a privedieme ich k Otcovi. Nech vzkriesený a stále živý Kristus je Vašou nádejou, radosťou a cestou. Nech Jeho svetlo prežiari celý náš svet.

 

Malý Akadem - stretnutie kňazov a študentov vysokých škôl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 24. - 25. februára 2o23 sa na Donovaloch, stretli duchovný správcovia UPeCečiek spolu so svojimi koordinátormi. Toto stretnutie nadviazalo na  stretnutia, ktoré sa v 90. rokoch začali organizovať z iniciatívy banskobystrického diecézneho biskupa Rudolfa Baláža na Starých horách pod názvom Akadem. Ich cieľom bolo  vzájomné spoznávanie, výmena skúseností medzi jednotlivými centrami a zároveň príležitosť diskutovať o náboženských otázkach s vysokoškolskými pedagógmi.

Podnet na obnovenie tejto aktivity, prišiel od samotných študentov, ktorí počas  pandemických rokov prišli o príležitosť stretať sa a vymieňať si skúsenosti. Názov “Malý akadem” chce ukázať na obnovenú tradíciu a jej opodstatnenosť. Stretnutia sa zatiaľ zúčastnili len koordinátori študentov, ktorí sú v centrách prvými spolupracovníkmi duchovných správcov. 

Projekt univerzitných pastoračných centier je najdlhšie trvajúci systematický program duchovnej starostlivosti a neformálneho vzdelávania na Slovenských vysokých školách. Zriaďovateľom všetkých 12 centier je Katolícka cirkev. 

 

Zasadnutie Rady pre mládež v Obišovciach

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS sa konalo 21.2: 2023 v Pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej v Obišovciach. Zúčastnilo sa ho 24 jej členov. Stretnutie otvoril o. Matúš Reiner krátkym privítaním a modlitbou liturgie hodín. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS vo svojom príhovore predstavil a zhrnul pracovný materiál, ktorý vznikol na tohtoročnom stretnutí biskupov s laikmi, kňazmi a zasvätenými osobami v Nimnici. Jeho témou bolo “Ako byť synodálnou Cirkvou?”.

Následne sa pokračovalo vstupom niekoľkých členov Rady, ktorí pozdieľali svoj pohľad na bohatstvo, úskalia, ale aj potenciál pracovníkov s mládežou na Slovensku. Tajomník následne pozval členov Rady do diskusných skupiniek, kde sa mali spoločne zamyslieť nad otázkami, ako tieto podnety implementovať do programu Rady pre mládež.

Popoludňajší blok bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sa predstavili Svetové dní mládeže v Lisabone a v krátkej prezentácií boli zhrnuté infomácie ohľadom registrácie, dní v diecézach, programu a duchovnej prípravy pred SDM s názvom Rise up! (Vstaň). Všetky potrebné informácie k SDM sú k dispozícii na stránke .

Podujatie sa plynule preklopilo do zhrnutia aktivít v rámci jednotlivých organizácií a diecéz. Na záver stretnutia sa otec biskup poďakoval Monike Kolárikovej za jej dlhoročnú službu ako adminstrátroky Rady pre mládež a univerzity a zasadnutie ukončil požehnaním.

Ďalšie plánované zasadnutie Rady bude 23.mája 2023 v DCVČ vo Važci.

 

Prípravné katechézy Svetových dni mládeže

Vrámci duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) so Svätým Otcom Františkom centrálny tím z Lisabonu vytvoril súbor katechéz s ústrednou myšlienkou “Rise up!” (slovensky “Vstaň!”). Katechézy vyšli v niekoľkých jazykoch.

Slovenský organizačný tím SDM 2023 sa zapojil do tejto výzvy a predstavil prvú katechézu v slovenčine spolu s manuálom pre animátorov. 

Pre slovenských mladých pútnikov budú katechézy vychádzať každý druhý piatok. Súčasťou katechézy je aj jednoduchá príručka pre animátora. Katechézy spolu s ostatnými materiálmi sú voľne dostupné na stiahnutie a používanie na stránke svetovednimladeze.sk

Pozývame všetkých animátorov, kňazov a laikov, aby sa zapojili do týchto katechéz a vytvorili bezpečný priestor pre mladých, kde môžu slobodne zdieľať svoju vieru, ale aj pochybnosti a otázky, na ktoré hľadajú odpovede, rovnako aj prostredie, kde môžu oni načúvať Cirkvi. 

SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Konajú sa každé dva až tri roky, vždy v inej svetovej metropole. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vyberá pápež.

SDM v Lisabone sa pôvodne mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023. Ich mottom sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

 

 

Týždeň Cirkvi pre mládež rozpulzuje mladé srdce