Zasadnutie Rady pre mládež v Obišovciach

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS sa konalo 21.2: 2023 v Pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej v Obišovciach. Zúčastnilo sa ho 24 jej členov. Stretnutie otvoril o. Matúš Reiner krátkym privítaním a modlitbou liturgie hodín. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS vo svojom príhovore predstavil a zhrnul pracovný materiál, ktorý vznikol na tohtoročnom stretnutí biskupov s laikmi, kňazmi a zasvätenými osobami v Nimnici. Jeho témou bolo “Ako byť synodálnou Cirkvou?”.

Následne sa pokračovalo vstupom niekoľkých členov Rady, ktorí pozdieľali svoj pohľad na bohatstvo, úskalia, ale aj potenciál pracovníkov s mládežou na Slovensku. Tajomník následne pozval členov Rady do diskusných skupiniek, kde sa mali spoločne zamyslieť nad otázkami, ako tieto podnety implementovať do programu Rady pre mládež.

Popoludňajší blok bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sa predstavili Svetové dní mládeže v Lisabone a v krátkej prezentácií boli zhrnuté infomácie ohľadom registrácie, dní v diecézach, programu a duchovnej prípravy pred SDM s názvom Rise up! (Vstaň). Všetky potrebné informácie k SDM sú k dispozícii na stránke .

Podujatie sa plynule preklopilo do zhrnutia aktivít v rámci jednotlivých organizácií a diecéz. Na záver stretnutia sa otec biskup poďakoval Monike Kolárikovej za jej dlhoročnú službu ako adminstrátroky Rady pre mládež a univerzity a zasadnutie ukončil požehnaním.

Ďalšie plánované zasadnutie Rady bude 23.mája 2023 v DCVČ vo Važci.

 

Prípravné katechézy Svetových dni mládeže

Vrámci duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) so Svätým Otcom Františkom centrálny tím z Lisabonu vytvoril súbor katechéz s ústrednou myšlienkou “Rise up!” (slovensky “Vstaň!”). Katechézy vyšli v niekoľkých jazykoch.

Slovenský organizačný tím SDM 2023 sa zapojil do tejto výzvy a predstavil prvú katechézu v slovenčine spolu s manuálom pre animátorov. 

Pre slovenských mladých pútnikov budú katechézy vychádzať každý druhý piatok. Súčasťou katechézy je aj jednoduchá príručka pre animátora. Katechézy spolu s ostatnými materiálmi sú voľne dostupné na stiahnutie a používanie na stránke svetovednimladeze.sk

Pozývame všetkých animátorov, kňazov a laikov, aby sa zapojili do týchto katechéz a vytvorili bezpečný priestor pre mladých, kde môžu slobodne zdieľať svoju vieru, ale aj pochybnosti a otázky, na ktoré hľadajú odpovede, rovnako aj prostredie, kde môžu oni načúvať Cirkvi. 

SDM sú najväčším celosvetovým stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Konajú sa každé dva až tri roky, vždy v inej svetovej metropole. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vyberá pápež.

SDM v Lisabone sa pôvodne mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023. Ich mottom sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

 

 

Týždeň Cirkvi pre mládež rozpulzuje mladé srdce