Týždeň Cirkvi pre mládež

Od 15. do 21. novembra 2021 sa uskutoční sedemnásty Týždeň Cirkvi pre mládež. Uskutočňuje sa pravidelne počas novembrového týždňa, kedy si na základe udalostí z roku 1989 pripomíname medzinárodný deň študentstva.

Po presunutí Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na sviatok Krista Kráľa Svätým Otcom (tentokrát 21. novembra) bude 36. svetový deň mládeže slávený počas Týždňa Cirkvi pre mládež.  Hlavnou myšlienkou, ktorá bude tento deň a celý týždeň sprevádzať je téma posolstva, ktoré na tento rok určil Svätý Otec: “Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl.” (porov:. Sk 26,16) 

Počas Týždňa Cirkvi pre mládež sa tiež spustí celoslovenská príprava na nadchádzajúce Národné stretnutie mládeže, ktoré bude v lete 2022 v Trenčíne. Nesie názov Výšiny a  skladá sa zo siedmych katechéz, ktoré sa budú postupne zverejňovať na webe narodnestretnutiemladeze.sk. 

Ďalšou celoslovenskou aktivitou je TUMBA - týždeň úloh mladých, ktorú pripravujú dobrovoľníci z Bratislavskej arcidiecézy. Ide o týždeň, kedy mladí majú plniť niekoľko úloh, ktoré ich pozývajú byť ľuďmi vydávajúcimi svedectvo. 

Godzone tour 

Tradičným podujatím, ktoré sa v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež koná je Godzone tour. Navštívi dve slovenské a  jedno české mesto. 15. novembra to bude Prešov, 19. novembra Bratislava a 20. novembra Ostrava. Godzone tour je podujatím novej evanjelizácie s túžbou prebudiť vieru v mladých ľuďoch. Tohtoročné turné nesie názov Boh nie je mŕtvy.   

Diecézne a eparchiálne stretnutia mládeže

Vrámci Košickej eparchie pripravuje Rada pre mládež počas celého týždňa program venovaný mladým, Cirkvi a téme svedectva. Mladí sa môžu tešiť na zaujímavé online stretnutia so svojimi rovesníkmi vrámci viacerých protopresbyterátov či modlitbovú prechádzku po farnosti so svojim miestnym kňazom. V piatok večer zasa ponúknu chrámy v jednotlivých protopresbyterátoch mladým možnosť zakúsiť Nikodému noc. V čase od 20:00 do 0:00 v anonymite tmy, v blízkosti Krista v Eucharistii a v Božom slove či skrze službu kňaza budú mať mladí príležitosť stretnúť sa tvárou v tvár so svojim Bohom. Viac info na  http://www.aetos.sk/

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s Pútnickým pastoračným centrom bl. Anny Kolesárovej (Domčekom) vo Vysokej nad Uhom, Univerzitným pastoračným centrom (UPC) sv. Košických mučeníkov v Košiciach a Univerzitným pastoračným centrom (UPC) Dr. Štefana Héseka v Prešove pozývajú mladých na tieto podujatia, ktoré sa uskutočnia v tomto týždni v Košickej arcidiecéze.

Od pondelka 15.11. do nedele 21.11. bude prebiehať modlitbová reťaz Mladých za mladých, ktorej cieľom je modliť sa jeden za druhého, mladý za druhého mladého človeka. Prihlasovanie je možné na www.acmko.sk  V pondelok 15.11. bude evanjelizačný koncert s programom Godzonetour v Prešove v Handball aréne o 19:30 pre mladých v režime zaočkovaní. Informácie je možné nájsť na www.tour.godzone.sk.

V stredu 17.11. sú mladí pozvaní na výlet na vrch Jánošíkova bašta (523 m n. m.) v režime OTP. Začiatok výletu bude o 8:15 z vlakovej stanice Kysak, bude nasledovať výstup na vrch Jánošíkova bašta a po návrate do Kysaku pešia púť do Obišoviec. Po nej bude nasledovať svätá omša v diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach a následné agapé v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Prihlasovanie je možné na www.acmko.sk

Nakoniec v sobotu 20.11. bude prebiehať Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Košiciach v obmedzenej forme podľa aktuálnych pandemických opatrení v režime OTP s nasledovným programom:

- 15:00 – program pre mladých v UPC/ACM v Košiciach (Rooseveltova 12) a beseda s kňazmi dobrovoľníkmi v nemocniciach počas pandémie COVID-19   
- 17:00 – posvätný ruženec mladých (Katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach)
- 18:00 – mládežnícka svätá omša s biskupmi (Katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach)
- 19:15 – moderovaná eucharistická adorácia mladých s chválami (Katedrála – Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Informácie z iných diecéz budeme predbežne aktualizovať.

 

Pozvánka na Eucharistickú adoráciu Corpus domini

Eucharistický kongres sa síce skončil, ale Ježiš ako sľúbil zostáva medzi nami. Preto pri príležitosti nedele Krista Kráľa pozývajú organizátori Eucharistického kongresu (už po deviatykrát) sa s spojiť s ľuďmi po celom svete v hodinovej Eucharistickej adorácii (alebo inej modlitby z domu). Bude to 20. novembra 2021 - na vigíliu slávnosti Krista Kráľa.

Ako sa pridať:

1.nájdite miesto, kde sa organizuje adorácia na Corpus Domini

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/,

2. ak žiadne nenájdete vo vašej blízkosti, neváhajte zorganizovať stretnutie vo vašom miestnom chráme, škole či nemocničnej kaplnke alebo v spolupráci s kňazom či vedúcim spoločenstva vo vašej farnosti

3. spôsobov, akými sa môžete modliť je veľmi veľa a je to na vás - tichá meditácia, spev, chvály zapojte vaše deti, rodiny, mladých aj starších, hudobníkov, ružencové spoločenstvo, komunity, školy - kohokoľvek, kto túži stráviť hodinu s Kráľom Vesmíru.

4.  je veľmi dôležité, aby ste registrovali všetkých účastníkov - tak môžeme spolu s vami pokryť celý svet.

Viac info na https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ 

Potreba spoločenstva v čase pandémie

Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje druhý webinár, tentokrát na tému Potreba spoločenstva počas pandémie. Sprevádzať nás ním bude psychologička Denisa Zlevska, ktorá sa ako psychológ venuje klientom formou poradenskej a terapeutickej činnosti určenej deťom, párom i dospelým, autorka projektu vztahovo.sk

Webinár sa uskutoční online 30.09. o 17:00, cez aplikáciu ZOOM, registrácia na neho je možná prostredníctvom tohto odkazu. Srdečne pozývame!

 

Pripravujeme online webinár

Dňa 7.9. od 17:00 začne online webinár na tému Duševné zdravie a pandémia. Hosťom webináru bude PhDr. Marek Madro, Phd - zakladateľ projektu Ipčko - internetová poradňa pre mladých. Webinár bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM a je potrebné sa vopred prihlásiť pomocou tohto odkazu https://bit.ly/webinármadro

 

 

 

 

 

 

Duchovná obnova ako príprava na návštevu Svätého Otca

Spolupracovníci Rady pre mládež a univerzity KBS pripravili jedinečnú duchovnú obnovu pri príležitosti návštevy Sv§tého Otca na Slovensku, Vychádza z pôvodnej katechézy z cyklu Christus vivit - Vy ste Božie teraz, ktorú pripravil o. Branislav Kožuch. Katechézu je možné stiahnuť z tohto odkazu.

 

Konferencia o mládeži

Rada pre mládež a univerzity pripravuje na jeseň tohto roku konferenciu o mládeži, ktorej súčaťou bude aj predstavenie výskumu o mládeži. Hľadáme mladých, ktorí by vyplnili dotazník a tým nám dali najavo ich preťívanie počas pandémie koronavíru. Dotazník je možné vyplniť na tomto odkaze prípadne sa dá zdieľať pomocou facebookvej udalosti s názvom On to nevzdal.

Za každé vyplnenie dotazníka ďakujeme.

 

Kampaň Objav svoju farnosť vrcholí

Rada pre mládež a univerzity KBS organizuje kampaň s názvom Objav svoju farnosť, ktorá má za cieľ pomôcť mladým ľuďom objavovať svoje farnosti a po čase lock- downu sa opäť do nich vrátiť. Kampaň postupuje do tretej fázy, v ktorej pozýva mladých, aby sa zaktivizovali vo svojich farnostiach. 

Počas tejto tretej fázy pracovná skupinka z Rady pripravila akčnú súťaž, ktorá bude prebiehať cez mobilnú aplikáciu Actionbound. Mladí budú plniť rôzne dobrodružné úlohy, pri ktorých sa dozvedia niečo nové o svojej farnosti, ale aj sami aktívne prispejú do jej fungovania. Súťaž bude trvať od 12. do 21. 07. a sú do nej pozvaní mladí z celého Slovenska. Zapojiť sa môže buď jednotlivec alebo tím, ktorý môže mať najviac 5 členov. Po ukončení súťaže porota vyhodnotí výsledky a prvé 3 družstvá dostanú odmenu v podobe zážitkového víkendového teambuildingu. Prihlasujte sa na tomto odkaze. 

 

 

Dotazník pre mladých

Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje na jeseň konferenciu o mládeži pre pracovníkov s mládežou. Konferencia bude zameraná na to, ako sa mladý človek a  jeho prežívanie zmenili po tom ako k nám prišla pandémia, a zároveň chce ponúknuť pracovníkom s mládežou aj pohľad, kde sa mládež nachádza z duchovného hľadiska a na základe toho predstaviť pastoráčné výzvy. “Kto z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby zblízka počul hlas a podnety mladých; „blízkosť totiž vytvára podmienky nato, aby Cirkev bola priestorom na dialóg a vydávanie svedectva o bratstve, ktoré fascinuje“” CV 38

Pri tejto príležitosti pripravili členovia spolupracovníci  Rady pre mládež a univerzity dotazník pre mladých, ktorý sa ich pýta na ich prežívanie v čase pred covidom, počas lockdownu a práve teraz, keď sa uvoľňujú opatrenia. “Tento čas nás všetkých postavil pred nové výzvy a všetci, tak ako aj mladý človek, sme na ne reagovali rôzne. Ale keďže sme prežívali podobnú situáciu, tak aj jej dôsledky sa na nás prejavili podobne. Týmto dotazníkom by sme ich chceli bližšie rozpoznať.”  hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Dotazník je dostupný a voľne šíriteľný na tomto odkaze, ako aj na profiloch sociálnych sietí Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Poslednú konferenciu Rada organizovala v roku 2019, na ktorej bola prezentovaná pápežská exhortácia Christus vivit. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pracovníkov s mládežou.  

 

Kampaň Objav svoju farnosť