Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11
814 99 Bratislava

tel: 0904/738 602

mobil: 0904 738 602

email: mladez@kbs.sk