Žiariť, počúvať a nebáť sa.

Na záver SDM v Lisabone pápež František spolu so 700 biskupmi a 10 000 kňazmi predsedal sv. omši v Parque Tejo. Prinášame úryvok z homílie. 

„Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4). Tieto slová povedal apoštol Peter Ježišovi na vrchu Premenenia a chceme si ich po týchto intenzívnych dňoch osvojiť aj my. Je krásne, čo sme zakúsili s Ježišom, aj to, čo sme prežili spolu, a je krásne, ako sme sa modlili s tak veľkou radosťou v srdci. A potom si môžeme položiť otázku: Čo si so sebou odnesieme späť do údolia každodenného života?

Na túto otázku by som chcel odpovedať tromi slovesami, ktoré nadväzujú na evanjelium, ktoré sme počuli: Čo si berieme so sebou? Aby sme žiarili, počúvali a nebáli sa. Na otázku, čo si berieme so sebou, odpovedám týmito tromi slovami:

Žiariť, počúvať a nebáť sa. Po prvé, žiariť. Ježiš sa premenil, evanjelium hovorí, že „jeho tvár zažiarila sťa slnko“ (Mt 17, 2). Práve ohlásil svoje umučenie a smrť na kríži, a tým rozbil obraz mocného, svetského Mesiáša a sklamal očakávania učeníkov. Teraz, aby im pomohol prijať Boží plán lásky pre každého z nás, Ježiš berie troch z nich - Petra, Jakuba a Jána -, vedie ich na vrch a premieňa sa. A tento „kúpeľ svetla“ ich pripravuje na noc umučenia.

Priatelia, drahí mladí, aj dnes potrebujeme trochu svetla, záblesk svetla, ktoré je nádejou, aby sme čelili mnohým temnotám, ktoré nás v živote napádajú, mnohým každodenným porážkam, aby sme im čelili svetlom Ježišovho zmŕtvychvstania, pretože on je svetlo, ktoré nezhasína, on je svetlo, ktoré svieti aj v noci. „Náš Boh nám osvietil oči“, hovorí kňaz Ezdráš (Ezd 9, 8). Náš Boh osvecuje. Osvecuje náš zrak, osvecuje naše srdce, myseľ, osvecuje našu túžbu niečo v živote dosiahnuť, a to vždy Pánovým svetlom.

Chcel by som vám však povedať, že nás neosvieti to, keď sa postavíme pod svetlo reflektorov. Nestaneme sa žiarivými, keď ukážeme dokonalý obraz, úhľadný, dobre vypracovaný, nie, to nie, ani keď sa cítime silní a úspešní. Silní, úspešní, ale nie žiariví. Žiarime vtedy, keď prijímame Ježiša a učíme sa milovať ako On. Milovať ako Ježiš, to nás robí žiarivými. To nás vedie ku konaniu skutkov lásky. Neklam sa, priateľka, priateľ, budeš svetlom v ten deň, keď budeš konať skutky lásky. Ale keď namiesto toho, aby si konal skutky lásky, vidíš sebecky len samého seba, vtedy svetlo zhasne.

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež mladým v homílii: Počúvajte Ježiša a nebojte sa, ste svetlom našich čias - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: sr. Zuzana Škrinárová, SSS

 

„V umení stúpať - na vrch – nie je dôležité nespadnúť, ale dôležité je nezostať ležať“.

V sobotu 5. augusta 2023 sa vo večerných hodinách konala modlitbová vigília ako súčasť programu SDM. Prinášame úryvok z príhovoru Svätého Otca Františka.

Drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Mám veľkú radosť, že vás vidím! Ďakujem vám, že ste cestovali, že ste išli pešo, a ďakujem vám, že ste tu! A myslím, že aj Panna Mária musela cestovať, aby sa stretla s Alžbetou: „Vstala a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Môžeme sa spýtať: prečo Mária vstáva a ponáhľa sa za svojou sesternicou? Iste, práve sa dozvedela, že jej sesternica je tehotná, ale ona je tiež v požehnanom stave: prečo teda išla, keď sa jej nikto nepýtal? Mária robí nevyžiadané a nepovinné gesto; Mária ide, lebo miluje, a „kto miluje, letí rád“ (Napodobňovanie Krista, III, 5). To je to, čo s nami robí láska.

Máriina radosť je dvojaká: práve dostala anjelovo posolstvo, že prijme Vykupiteľa, a tiež správu, že jej sesternica je tehotná. Je to zaujímavé: namiesto toho, aby myslela na seba, myslí na inú. Prečo? Pretože radosť je misionárska, radosť nie je pre jedného, má niečo priniesť. Pýtam sa vás: vy, ktorí ste tu, ktorí ste sa prišli stretnúť, nájsť Kristovo posolstvo, nájsť krásny zmysel života, necháte si ho pre seba alebo ho prinesiete iným? Čo si myslíte? Ja vás nepočujem... Mám ho zaniesť iným, pretože radosť je misionárska! Zopakujme si to všetci spoločne: radosť je misionárska! A tak túto radosť prinášam iným.

Ale túto radosť, ktorú máme, nám pripravili iní, aby sme ju mohli prijať. Pozrime sa teraz späť, na všetko, čo sme dostali: to všetko pripravilo naše srdcia na radosť. Všetci, ak sa obzrieme späť, máme ľudí, ktorí boli lúčom svetla pre náš život: rodičia, starí rodičia, priatelia, kňazi, rehoľníci, katechéti, animátori, učitelia... Sú ako korene našej radosti. Teraz si vo chvíli ticha každý spomeňme na tých, ktorí nám v živote niečo dali, ktorí sú ako korene radosti.

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež na vigílii s mladými: Umenie nie je nespadnúť, ale nezostať ležať - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: o. Martin Jarábek

 

Ježišova cesta, to je Boh, ktorý vychádza zo seba, vychádza zo seba, aby kráčal medzi nami.

V piatok 4. augusta 2023 večer sa Park Eduarda VII. sa konala krížová cesta, ktorá bola plná vizuálnych efektov, hudby, spevu, tanca a svedectiev. Na jej úvod Svätý Otec odložil pripravený príhovor a prehovoril k mladým zo srdca. Prečítajte si slová, ktoré pápež miesto pripraveného príhovoru povedal mladých celého sveta. 

Drahé sestry a bratia, dobrý večer!

Dnes budete kráčať s Ježišom. Ježiš je Cesta a my budeme kráčať s Ním, pretože On kráčal. Keď bol medzi nami, Ježiš kráčal. Chodil, uzdravoval chorých, staral sa o chudobných, prinášal spravodlivosť, chodil, kázal a učil. Ježiš kráčal, ale cesta, ktorá sa nám najviac vryla do srdca, je cesta Kalvárie, cesta kríža. A dnes budeme kráčať s modlitbou, my všetci a aj ja si v modlitbe obnovujem krížovú cestu. A pozerajme na Ježiša, ktorý ide okolo, a kráčajme s ním. On je cesta.

Ježišova cesta, to je Boh, ktorý vychádza zo seba, vychádza zo seba, aby kráčal medzi nami. To, čo tak často počúvame pri svätej omši: „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ Pamätáte si? A Slovo sa stalo telom a kráčalo medzi nami. A urobil to z lásky. A kríž, ktorý sprevádza každý Svetový deň mládeže, je ikonou, je reprezentovaním tejto cesty. Kríž je najväčším zmyslom najväčšej lásky, tej lásky, ktorou chce Ježiš objať náš život. Náš život? Áno, aj tvoj, život každého jedného z nás. Ježiš kráča pre mňa. Všetci si to musíme povedať. Ježiš začína túto cestu za mňa, aby za mňa obetoval svoj život. A nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov, kto položí svoj život za iných. Nezabudnite na to. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život, a Ježiš to učil. Preto keď sa pozeráme na kríž, je to tak bolestné, také ťažké, vidíme krásu lásky, ktorá dáva svoj život za každého z nás.

Jeden veľmi veriaci človek hovorieval vetu, ktorá sa ma veľmi dotkla. Znela takto: „Pane, skrze tvoje nevýslovné utrpenie môžem uveriť v lásku“. „Pane, skrze tvoju nevýslovnú agóniu môžem veriť v lásku“. A Ježiš kráča, ale na niečo čaká, čaká na to, že ho budeme sprevádzať, čaká, že uvidíme... Neviem, čaká, že uvidí otvorené okná mojej duše, tvojej duše, duše každého jedného z nás. Aké škaredé sú uzavreté duše, čo sejú smerom dnu a usmievajú sa dovnútra! To nemá zmysel! Ježiš kráča a čaká so svojou láskou, čaká so svojou nežnosťou, aby nás potešil, aby nám utrel naše slzy.

Teraz vám položím otázku, ale neodpovedajte na ňu nahlas, každý z vás si na ňu odpovie sám sebe: „Plačem z času na čas? Sú v živote veci, ktoré ma rozplačú?“ Všetci sme v živote plakali a znovu budeme plakať. A tu je s nami Ježiš, plače s nami, pretože nás sprevádza v temnote, ktorá nás vedie k plaču.

Budeme mať chvíľku ticha a každý z nás povie Ježišovi, prečo v živote plače, každý z nás mu to teraz v tichu povie.

(Chvíľa ticha)

Ježiš so svojou nežnosťou zotrie naše skryté slzy. Aké smutné sú chvíle našej osamelosti! On je tu, On chce našu samotu vyplniť. Ježiš chce nahradiť náš strach, tvoj strach, môj strach, tie temné obavy, chce ich naplniť svojou útechou a čaká, aby nás postrčil, aby sme prijali riziko milovať. Pretože to viete, viete to lepšie ako ja: milovať je riskantné. Musíte prijať riziko milovať. Je to riziko, ale stojí za to ho podstúpiť, a On nás v tom sprevádza. Vždy nás sprevádza. Vždy kráča s nami. On je vždy s nami počas celého nášho života. Nechcem hovoriť viac. Dnes budeme kráčať s Ním po ceste Jeho utrpenia, po ceste našich obáv, po ceste našej osamelosti.

Teraz vo chvíľke ticha nech sa každý z nás zamyslí nad svojím vlastným utrpením, zamysli sa nad svojou vlastnou úzkosťou, zamyslí sa nad svojím vlastným trápením. Nebojte sa, myslite na ne a myslite na túžbu, aby sa duša opäť usmievala.

(Chvíľa ticha)

A Ježiš kráča ku krížu, zomiera na kríži, aby sa naša duša mohla usmievať. Amen.

 

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Text preložil: Martin Jarábek

 

Si zavolaný po mene!

Prinášame ti úryvok príhovoru pápeža Františka z otváracieho ceremoniálu SDM v Parku Eduarda VII. v Lisabone zo štvrtka 3. augusta.

 

Drahí mladí, dobrý večer!

Vitajte a ďakujem vám, že ste prišli, som rád, že vás vidím! Som šťastný, že počujem príjemný hurhaj, ktorý sa od vás šíri, a som rád, že sa môžem nakaziť vašou radosťou. Je skvelé byť spolu tu v Lisabone: pozval som vás sem ja aj patriarcha, ktorému ďakujem za jeho slová, taktiež vaši biskupi, kňazi, katechéti a animátori. Ďakujme všetkým, ktorí vás zavolali, a všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť, a vyjadríme to hlasným potleskom! Ale je to predovšetkým Ježiš, ktorý vás pozval: Poďakujme Ježišovi ďalším hlasným potleskom!

Nie ste tu náhodou. Pán vás zavolal nielen v týchto dňoch, ale od začiatku vašich dní. On nás všetkých zavolal na začiatku nášho života. Áno, zavolal vás po mene: v Božom slove sme počuli, že nás zavolal po mene. Skúste si predstaviť tieto tri slová napísané veľkými písmenami; a potom si pomyslite, že sú napísané vo vnútri každého z vás, vo vašich srdciach, akoby tvorili nadpis vášho života, zmysel toho, kým si: Si zavolaný po mene, ty aj ty, my všetci, ktorí sme tu, aj ja, my všetci sme boli zavolaní po mene.

Neboli sme pozvaní automaticky, boli sme pozvaní po mene. Pomyslime na to: Ježiš ma zavolal mojím menom. Sú to slová zapísané do srdca. A potom pomyslime na to, že sú zapísané dovnútra každého z nás, do našich sŕdc, a tvoria určitým spôsobom dôvod tvojho života a zmysel toho kým sme. Bol si pozvaný po mene! Nikto z nás nie je kresťanom náhodou: všetci sme boli povolaní po mene.

Na začiatku našej životnej cesty, ešte pred talentami, ktoré máme, pred tieňmi a ranami, ktoré v sebe nosíme, sme boli povolaní. Boli sme povolaní, pretože sme milovaní. Aké je to krásne! V Božích očiach sme vzácne deti, ktoré každý deň volá, aby ich objal a povzbudil; aby z každého z nás vytvoril jedinečné a originálne dielo; každý z nás je jedinečný, je originálny a krásu toho všetkého nemôžeme prehliadnuť.

 

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež na uvítacom ceremoniáli SDM: Boh ťa volá po mene - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: Sr. Zuzana Škrinárová SSS, o. Martin Jarábek

 

Jedny SDM končia, iné začínajú...

Lisabon sa opäť vracia do bežných koľají a naši mladí pútnici pomaly prichádzajú domov. Aké boli SDM v portugalskej metropole? Určite výnimočné. Prinášame vám pár slovenských a svetových údajov o tejto udalosti roka. 

Na SDM sa zúčastnilo približne 2000 mladých ľudí zo Slovenska. Celkový počet zúčastnených sa vyšplhal k číslu 1,5 milióna. 

Mladí zo Slovenska putovali 14 autobusmi a rovnako mnohí sa dopravili lietadlami, vlakmi, niektorí autami a jedna odvážna skupina prišla aj na bicykloch.

 

V slovenskej výprave boli traja biskupi Mons. Tomáš Galis, Mons. Peter Beňo, Mons. Milan Lach, ktorí sa mladým prihovorili počas slovenských katechéz v centre Lisabonu v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

Takisto mladých pútnikov sprevádzalo na púti 80 kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov.

 

Na spoluorganizácií tohto jedinečného podujatia sa podieľalo aj 32 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov mladých Slovákov.. Svoje schopnosti a zručnosti vložili do spoločného dobra všetkých a pomáhali centrálnemu Lisabonskému tímu už pred SDM. 

 

Nezabudnuteľný zážitok si určite odnáša aj päť odvážnych Sloveniek: Lívia Pristáčová, Terézia Čačíková, Anna Kováčová, Lea Ocilková, Natália Nociarová, ktoré boli súčasťou umeleckej skupiny Ensamble 23 a ich choreografie ste mohli vidieť počas otváracieho ceremoniálu a krížovej cesty. 

Slovenskú výpravu koordinoval jedenásť členný slovenský organizačný tím pod vedením o. Matúša Reinera, tajomníka Rady pre mládež a univerzity pri KBS a 20 koordinátorov diecéznych skupín, ktorí sa snažili vytvoriť podmienky, aby zo Slovenska mohlo ísť čo najväčšie množstvo mladých a mohli sa zúćastniť tejto púte. 

Za službu, ktorú vykonali im veľmi ďakujeme. 

 

Pápež František po záverečnej svätej omši pozval všetkých prítomných sláviť Jubilejný rok Cirkvi, ktorý sa bude konať v Ríme pod názvom Pútnici nájde v roku 2025. 

A v roku 2027 sú všetci mladí pozvaní na Svetové dni mládeže do mesta Soul v Južnej Kórei. „Keď sme prišli do Lisabonu, počuli sme predpoklad, že budúcim dejiskom SDM bude Soul. A stalo sa tak. Soul bude pre našich mladých určite obrovskou výzvou. Bude to púť v pravom zmysle slova do pre nás nie úplne známej krajiny. Ale veríme, že do krajiny, kde cez Svätého Otca pozýva Ježiš," povedal pre TK KBS Matúš Reiner.

 

„Svetové dni mládeže sa po 32 rokoch opäť uskutočnia v Ázii. Je to veľká príležitosť pre nás všetkých," povedal pre VaticanNews arcibiskup Soulu Peter Chung Soon-taick.
 

Všetky príhovory pápeža Františka zo SDM ako aj svedectvá našich mladých pútnikov budeme postupne pridávať na našej webovej stránke. 

Ak ste neboli na SDM a chcete zažiť trošku z ich atmosféry alebo si ju pripomenúť sledujte magazíny a priame prenosy z Lisabonu v archíve TV LUX.

 

Svetové dní mládeže sú v plnom prúde

Udalosť roka pre mladých katolíkov, Svetové dni mládeže, už bežia v plnom prúde. Portugalský Lisabon privíta niekoľko stoviek tisíc pútnikov a medzi nimi aj takmer 2 tisíc Slovákov. Počas tohto týždňa je pre mladých pripravený bohatý program, či už formou umeleckých zoskupení na rôznych námestiach a parkoch v Lisabone. Taktiež v rámci programu sú pripravené spoločné veľké podujatia ako príhovor pápeža Františka, krížová cesta, ktoré sa uskutočnia v parku Eduarda VII v centre mesta.

Desiatky tisíc mladých ľudí sa zúčastnilo úvodnej svätej omši, ktorou sa oficiálne začínajú Svetové dni mládeže. “Úvodnú svätú omšu odslúži kardinál Manuel Clemente, lisabonský patriarcha” informoval Matúš Reiner tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS.

„Učme sa od Márie zdraviť každého jedného človeka. Uveďme to intenzívne do praxe počas týchto Svetových dní mládeže. Nový svet začína v novosti každého stretnutia a v úprimnosti pozdravu, ktorý si vymieňame, aby sme boli ľuďmi medzi ľuďmi, vo vzájomnom a neustálom navštevovaní!“ povzbudil mladých Manuel Clemente počas homílie na úvodnej svätej omše, kde zároveň privítal všetkých mladých v Lisabone a vyzval ich aby sa cítili ako doma. 

Pápež František prišiel do Lisabonu 2.8. a s mladými sa stretol vo štvrtok 3.8. opäť v parku Eduarda VII. 

V slovenskej výprave sú rovnako aj traja slovenskí biskupi sa. Budú sa prihovárať mladým počas spoločného programu pre slovenských pútnikov a to na katechézach v stredu (3.8), štvrtok (4.8) a piatok (5.8), kde každá vyvrcholí spoločnou svätou omšou. 

Program pre slovenských pútnikov na nasledujúce dni je nasledovný: 

Streda 2. august 2023 

Téma:  (Mária vstala a ponáhľala sa… Lk 1,39)

Tento deň budeme hovoriť o prekážkach, ktoré nám bránia v tom aby sme vstali a urobili krok vpred ako Mária. Súčasťou programu budú umelecké vystúpenia, živé obrazy o Lisabone, ktoré podporia svedectvá mladých. 

 • 9:30 – 11:00 katechéza 
 • Ranný impulz – Jozef Pajerský
 • Dialóg s mladými – vladyka Milan Lach
 • 11:30 – 12:30 sv. omša – hl. celebrant: Tomáš Galis, kazateľ: Peter Beňo

 

Štvrtok 3. august 2023  Téma. (Urob všetko, čo ti povie… Jn 2,5)

Mária je náš vzor v počúvaní Božieho hlasu. Počas štvrtkového programu sa budú mladí učiť od Márie postoj aký mala na svadbe v Káne Galilejskej. Zároveň sa zameriame a povzbudíme mladých k úcte k starým rodičom a seniorom. 

 • 9:30 – 11:00 katechéza 
 • Ranný impulz – Dominik Markoš
 • Dialóg s mladými –  biskup Tomáš Galis
 • 11:30 – 12:30 sv. omša – hl.celebrant: Peter Beňo, kazateľ: Milan Lach 

 

Piatok 4. august 2023 

Téma: (Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie… Lk 1,50)

Ústredná téma je milosrdenstvo. Počas programu budú mladí pozývaní k stíšeniu, sviatosti zmierenia a rozjímaniu. Pútnici dostanú niekoľko impulzov ako podpora k téme dňa formou inšpiratívnych príbehov svätých a rôznych aktivít. 

 • 9:30 – 11:00 katechéza 
 • Ranný impulz – Mário Brezňan
 • Dialóg s mladými –  biskup Peter Beňo
 • 11:30 – 12:30 sv. liturgia – hl.celebrant: M.Lach, kazateľ: Tomáš Galis

Začali Dni v diecézach

Cez šesťsto slovenských pútnikov sa v týchto dňoch nachádza v portugalskej diecéze Porto, kde sa zapájajú do programu Dňoch v diecéze. Rozdelení sú do menších skupín podľa svojich diecéz a prijali ich farnosti v celom regióne. Niektorí bývajú v rodinách, iní v školách a ďalší vo farských zariadeniach.

Všetci potvrdzujú veľkú pohostinnosť a otvorenosť miestnych, ktorí sa starajú o to, aby pútnikom nič nechýbalo. Mladí majú možnosť ochutnať tradičné jedlá, nápoje a veľmi ochotní miestni farníci pomáhajú s presunom pútnikov do Porta. Pútnici, ktorí dorazili do Portugalska o čosi skôr, sa vybrali k Atlantiku a slnečný deň si užili aj na pláži.

Oficiálny začiatok Dní v diecéze, spojený s programom, bol až v stredu 26. júla. Diecéza Porto si pre pútnikov pripravila pestrý program od aktivít vo farnostiach až po veľké spoločné aktivity. Mladí budú mať možnosť spoznať kresťanské pamiatky a taktiež kultúrne pamiatky. Pripravená je bubnová show či športové aktivity a vystúpenia s predstavením tradícii Portugalska a samotného Porta.

Z duchovných aktivít sú to adorácia, modlitby Taizé, spoločné sväté omše či modlitby svätého ruženca. Na záver týždňa je v rámci programu festival, kde vystúpia rôzni umelci a hudobné skupiny ako napríklad skupina The Sun.

Prvý deň mladí strávili doobedie vo svojich farnostiach, kde im miestni predstavovali kultúru, tradičné remeslá či okolitú prírodu. „Vo farnosti Esmoriz mohli napríklad spoznať proces výrobu sudov na Portske víno či si prezrieť hasičskú výrobňu,” informuje Silvia Hurbanová, členka mediálneho tímu SDM

Poobede sa už všetci presunuli priamo do Porta, kde bol pripravený bohatý program. Po celom Porte prebiehali prednášky, koncerty, či športové aktivity. Okrem toho si mohli lepšie obzrieť pamiatky, či stráviť čas v modlitbe v rôznych kostoloch. Večerný program bol venovaný folklóru - Portugalci predstavili svoje tradičné tance a spevy.

Vzápätí mali priestor predstaviť svoju kultúru, spev a tanec všetky krajiny, ktoré sú vo farnosti ubytované.

Diecéza Porto je jednou zo 17 diecéz, ktoré privítajú pútnikov na Dňoch v diecézach, ktoré sa uskutočnia od 26. do 31. júla. Nachádza sa na severe krajiny a má rozlohu 3010 km2. Má štyri pastoračné regióny, 22 vikariátov a 477 farností. Diecéza je známa svojou pohostinnosťou voči zahraničným návštevníkom a je tiež regiónom plným portugalských tradícií a zvykov.

Dni v diecézach budú trvať až do 31. júla, kedy sa všetci pútnici presunú do Lisabonu - na Svetové dni mládeže.

Posledný júlový deň sa mladí pútnici presunú už do hlavného mesta Lisabonu, kde sa k nim pridá ďalších tisíc Slovákov. „Dni v diecéze“ predchádzajú Svetovým dňom mládeže a slúžia na integrovanie mladých z celého sveta do farských komunít hostiteľskej krajiny. Je to spôsob prípravy pútnikov aj domácich  na celosvetové stretnutie mladých.

Viac o Dňoch v diecézach ako aj o priebehu SDM sa dočítate na www.svetovednimladeze.sk

Atmosféru SDM si môžete vychutnať aj vďaka priamym prenosom z TV Lux.

 

3. svetový deň starších

Pred dvomi rokmi Svätý Otec František vyhlásil “Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Pravidelne si tento deň pripomíname v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Tretí ročník  sa bude sláviť v nedeľu 23. júla s témou: "Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie" (Lk 1, 50). 

“Táto téma odkazuje na požehnané stretnutie: stretnutie medzi mladou Máriou a jej staršou príbuznou Alžbetou (porov. Lk 1, 39 – 56). Tá, naplnená Duchom Svätým, adresuje Božej Matke slová, ktoré o tisíce rokov neskôr udávajú rytmus našej každodennej modlitby: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (v. 42). “ hovorí pápež František vo svojom  k tomuto dňu. Pápež rovnako vyzval organizátorov SDM, aby sa rovnako podieľali na tomto významnom dni a hlavne, aby sa mladí pútnici putujúci do Lisabonu zapojili do tejto výzvy. 

Myšlienka, ktorá nám leží na srdci je dialóg medzi generáciami, čiže rozhovor starších a mladších. V duchu putovania Márie, ktorá sa ponáhľala za staršou Alžbetou, chceme túto myšlienku Svetových dní mládeže, zdôrazniť aj počas Svetového dňa starých rodičov a seniorov a poukázať tak na Božiu vernosť v priebehu dejín.  Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné pre všetky generácie, začínajúc tou mladou. 

„Preto vyzývame aj teba, aby si v tento deň navštívili svojich starých rodičov a osamelých seniorov. Rozprávaj s nimi a počúvaj ich životnú múdrosť. Nechaj si ich slová uložené hlboko v srdci ako Mária, ktorá počúvala Alžbetin chválospev.“ vyzval mladých Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity.  Čas návštev a dialógov môžeš ukončiť aj spoločnou modlitbou, ktorú pápež František napísal špeciálne pre túto príležitosť. 

Týmto Vás všetkých  chceme pozvať do spoločného slávenia Dňa starých rodičov a seniorov, aby ste sa vo farnosti, spoločenstve či vašej organizácií zapojili s konkrétnou aktivitou. Viac informácií ako aj konkrétnych aktivít nájdete na: Rada KBS pre rodinu

 

Pozvánka Mons. Tomáša Galisa na Svetové dni mládeže

30.4.2023 vyšiel list Mons. Tomáša Galisa ako pozvánka na Svetové dni mládeže. Prinášame Vám jeho celé znenie. 

Drahí mladí priatelia, tento list je adresovaný obzvlášť Vám.

“Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” (Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú vybral pápež František na stretnutie s mladými v Lisabone. V čase, keď je svet zmietaný rôznymi krízami, nás Božie Slovo vyzýva, aby sme vstali a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to urobila Panna z Nazaretu.

Ako hovorí pápež František v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Lisabone: “Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti a obavy vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí skôr na Alžbetu. Vstane a vychádza na slnečné svetlo, kde je život a pohyb”.  Vy mladí ste zvlášť povolaní vykročiť na cestu, kde pulzuje život - vyste jeho nositeľmi.

V tomto duchu Vás chceme pozvať na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 24.- 6.8.2023 v portugalskom Lisabone. Je to príležitosť, ako vykročiť na cestu života a deklarovať radosť, nadšenie a nádej v spoločnosti, ktorá má toľko trápení. A táto misia je aj na Vás, mladých z celého Slovenska.

Sprevádzame Vás teraz počas príprav. Budeme s vami počas stretnutí v diecéze Porto a  spoločne sa budeme modliť aj v Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu.

A vyzývame aj Vás drahí rodičia, duchovní otcovia a pracovníci s mládežou, pomôžte mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto neopakovateľnom stretnutí. Ďakujeme za Vašu doterajšiu službu.

Nech vás mocne požehnáva a na Vašich cestách ochraňuje všemohúci Boh + Otec, + Syn a + Duch Svätý!

SDM sa uskutočnia v auguste v Lisabone. Mottom stretnutia je citát „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39). Aktuálne je prihlásených vyše 900 mladých Slovákov. Viac informácií je možné nájsť na stránke svetovednimladeze.sk.

 

Vietor je v nás - hymna SDM už aj v slovenskom jazyku

Hymna Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v auguste 2023 v Lisabone, zneje už aj slovenskom jazyku. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vytvorila tím, ktorý na oficiálnej internetovej stránke svetovednimladeze.sk zverejnil jej slovenskú verziu. Z portugalčiny ju preložila Veronika Hricová. O prebásnenie sa postarala Aneta Vávrová. Úlohu naspievať hymnu prijal zbor FireFly z Bernolákova a následne sa k nahrávke vytvoril videoklip. Pri tvorbe spolupracovali aj členovia organizačného tímu Lenka Michalská a Pavol Danko. Hymna má v slovenskom preklade názov „Vietor je v nás“ a vypočuť si ju môžete na tomto linku.

Autorom pôvodnej skladby je portugalský kňaz João Paulo Vaz. Hudbu zložil učiteľ a hudobník Pedro Ferreira, rovnako z Portugalska, a o aranžmán sa postaral hudobník Carlos Garcia.

Hymna je inšpirovaná heslom podujatia: “Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa”(Lk 1,39). Ako uvádzajú organizátori, táto pieseň „mladých z celého sveta pozýva stotožniť sa s Máriou, disponujúc sa pre službu, misiu a premieňanie sveta“. Pieseň podľa ich slov nie je len nástrojom na propagáciu podujatia, ale predovšetkým modlitbou, ktorá bude zaznievať aj na lokálnej úrovni Cirkvi, keď dostane podobu aj v rozličných jazykoch.