Synoda o mládeži 2018

V jeseni roku 2018 bola zvolaná biskupská synoda – XV. riadne generálne zhromaždenie s názvom Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania (ďalej ako Synoda o mládeži). Týmto gestom pápež jasne hovorí o tom, že pastorácia mládeže je témou, ktorú treba v Cirkvi riešiť.

Tému tejto synody, po konzultácii s cirkevnými predstaviteľmi z celého sveta, oznámil Svätý Otec František v októbri 2016. Synoda má nadväzovať na obsahy exhortácie Amoris laetitia a má za cieľ sprevádzať mladých pri rozlišovaní svojho životného projektu. 

Svätý Otec sa na Synodu starostlivo pripravoval. Na nasledujúcich odkazoch máte možnosť si prezrieť jednotlivé kroky, ktoré viedli ku samotnej Synode o mladých. 

 

Predsynodálny dokument (január 2017)

Dotazník pre mladých z celého sveta (jún 2017)

Stretnutie mládežníckych delegátov v Ríme (marec 2018)

Instrumentum laboris (jún 2018)

Biskupská synoda (október 2018)

Fórum mládeže v Ríme (jún 2019)

Konferencia o mládeži - predstavenie dokumentu Christus vivit (jún 2019)

Katechézy vychádzajúce z posynodálnej exhortácie Christus vivit

Christus vivit