Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS

Predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

Mons.Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD
Jána Kalinčiaka 1
010 01 ŽILINA

 

Tajomník pre mládež

Dp. Mgr.Matúš Reiner
 

Administrátor Rady pre mládež a univerzity KBS

Mária Kuličová
Tel.: +421940985377
 

ZÁSTUPCOVIA DIECÉZ:

 
Banskobystrická diecéza
Dp. Mgr. Juraj Karcol
Tel.: +421905746805
Tatiana Klučiarová
 
Bratislavská arcidiecéza
Dp. Mgr. Marek Vranka
Martin Kocian
 
 
Trnavská arcidiecéza
Dp. Mgr. Pavol Reisel
Tel.: +421948549511
Adam Bauer
 
Nitrianska diecéza
Dp. Mgr. Peter Šabo
Tel.: +421904034023
Lívia Hlavová
 
 
Košická arcidiecéza
Dp. Mgr. PsLic. Ján Kulan
Tel.: +421905626360
Ing. Miroslav Novák
 
Košická eparchia
Dp. Mgr. Ján Fedorišín
Tel.: +421904738712
Ing. Štefánia Čepová, PhD.
Email: cepova.stefania@grkatke.sk
 

ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ:

 
eRko - HKSD 
Andrej Gejdoš
 
 
 
DOMKA - Združenie salezánskej mládeže
Don. Mgr. Stanislav Hurbanič SDB

Tel.: +421902819345

 
GIFRA - Františkánska mládež
Mgr. Filip Čierny
 
 
Skauti Európy
Jana Hrušovská
 
Godzone projekt
Július Slovák
Tel: +421915 267 238
E-mail: julo.slovak@gmail.com

Tajomník pre univerzity

Dp. doc. ThDr. Juraj Sedláček,  PhD., DiS.
E-mail: upc@kbs.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilinská diecéza
Dp. Mgr. Ing. Karol Vallo
Tel.: 0948 859 731
Ing. Milan Majchrák
Email: milan.majchrak1@gmail.com
 
Prešovská eparchia
Dp. Mgr. Patrik Maľarčík
Tel.: 057/4490290
Viktória Žolnová 
 
Rožňavská diecéza
Dp. Mgr. Ján Horvát
Mgr. Alexandra Bundová
 
 
Spišská diecéza
Dp. Mgr. Ľuboš Laškoty
Kristína Petriľaková
 
 
 
Bratislavská eparchia
Dp. Mgr. Michal Janočko
Tel.: +421902036689
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
Bc. Eduard Filo

E-mail: filoeduard@gmail.com

Tel.: +421904262104
 
 
LAURA, združenie mladých
sr. Marta Baňasová, FMA
               ustredie@laura-mladez.sk
 
 
 
Pastoračné centrum Anky Kolesárovej
Dp. Mgr. Pavol Hudák
Mgr. Mária Aľušiková
Tel.: +421917350598
 
ZMM - Združenie mariánskej mládeže
Ing. Kristína Deáková
E-mail: zmm@zmm.sk