Dikastérium pre laikov, rodinu a život predstavilo prvé informácie o strentuí mladých počas Jubulea 2025

Dikastérium pre laikov, rodinu a život počas Kongresu o mladých v Ríme, predstavilo prvé infomácie k stretnutiu mladých počas Jubilejného roka 2025. Stretnutie bude od utorka 28. júla do nedele 3. augusta 2025. Je určené pre mladých od 18 do 30 rokov. Program vyvrcholí slávením svätej omše s pápežom Františkom. Počas celého týždňa budú môcť mladí zažiť bohatý kultúrny a duchovný program.

Podujatie odštartuje svätá omša v Lateránskej bazilike. Štvrtkový a piatkový program nesie podtitul Dialóg s mestom, kedy mladí naprieč celým Rímom budú môcť navštíviť rôzne kultúrne, duchovné a umelecké podujatia. Piatok bude Dňom pokánia, ktorý bude prípravným dňom na sobotné putovanie a slávenie vigílie. Nedeľa vyvrcholí slávením liturgie so Svätým Otcom. „Organizátori deklarujú, že stretnutie mladých počas Jubilea bude skutočne putovaním. Mladí  budú na nohách. Je našim spoločným cieľom, aby počas tohto putovania objavili kresťanskú nádej, ktorá má meno Ježiš,“ hovorí Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Predpokladané spustenie registrácie je naplánované na november 2024. 

Prihlásiť sa však už môžu dobrovoľníci, ktorí si vyberajú, či sa zapoja do služby dlhodobo (tri až šesť mesiacov alebo rok) alebo krátkodobo (ide iba o službu počas podujatia). Všetky bližšie informácie o putovaní slovenských mladých do Ríma budú na internetovej stránke jubileum2025.sk a svetovednimladeze.sk.

Správa prebratá z: TK KBS

 

Na kongrese o službe mladým pri Ríme sú aj dvaja zástupcovia zo Slovenska

Dikastérium pre rodinu, laikov a život organizuje v dňoch 22. – 25. mája 2024 Medzinárodný kongres o službe mladým s podtitulom Nové štýly vedenia mládežníckej a synodálnej služby. Koná sa v Casa d'accoglienza Il Carmelo neďaleko Ríma.

Slovensko na tomto stretnutí zastupujú dvaja delegáti – Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity a Martin Kocian, riaditeľ Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. „Tieto stretnutia bývajú plné hodnotných impulzov. Veríme, že tomuto bude tak aj teraz. Na nás bude ako výzvy Svätého Otca priniesť a zapracovať do pastorácie mládeže na Slovensku,“ uviedol Matúš Reiner. Martin Kocian rovnako vyjadril svoje nadšenie: „Som veľmi zvedavý, čo nás čaká najbližšie roky. Teším sa na odporúčania a podnety, ako viesť mladých. Čo Cirkev očakáva od mladých a pred akými výzvami stojíme. A rovnako sa teším aj na delegátov iných krajín na ich skúsenosti a fungovanie v pastorácii mládeže.“

Správa prebratá z: TK KBS

 

"Niet ho tu! Vstal zmŕtvych." Lk 24,6

“Kresťanská nádej nie je popieraním bolesti a smrti, je oslavou lásky zmŕtvychvstalého Krista.“ (Pápež František, Posolstvo mladým)

Milí mladí priatelia, žehnáme vám, nech zmŕtvychvstalý Ježiš je vašou stálou nádejou na ceste životom. Nech radosť veľkonočného rána je svetlom, ktoré prežiari vaše dni. To vám zo srdca vyprosuje sekretariát Rady pre mládež. 

 

Katolícka cirkev na Slovensku predstavila prvé podnety k Jubilejnému roku 2025

Urobila tak počas siedmeho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi, ktoré sa konalo v Nimnici (25. a 26. januára 2024). „Verím, že tento rok, ktorý nás čaká, nebude len o nejakých aktivitách, ktoré zaplnia náš kalendár, ale najmä čas milosti, ktoré naplní naše srdce,“ uviedol výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Ivan Ružička, ktorý je delegátom celosvetového prípravného tímu Svätého roka 2025 za Slovensko.

V Nimnici KBS predstavila slovenskú verziu hymny Jubilejného roka 2025. Usmernenia k Jubileu Vatikán predstaví v bule, ktorú bude v máji promulgovať pápež František. „Následne na slovenskej úrovni predstavíme webstránku, kde bude k dispozícii logo, oficiálna modlitba a ďalšie podnety. Pozývame však už teraz všetkých, aby sme tento čas, ktorý nás pripraví na Jubileum, očakávali v modlitbe.“

Správa je prebratá z TK KBS

 

Vyšlo oficiálne promo ako pozvánka organizátorov SDM v Soule 2027

Vyšlo prvé oficiálne pozvanie na Svetové dni mládeže, ktoré budú v roku 2027 v hlavnom meste Južnej Kórei v Soule. Pozvánka sa šíri prostredníctvom videa, ktoré slovenským mladým priniesla Rada pre mládež a univerzity KBS už aj so slovenskými titulkami.

Okrem záberov zo SDM, ktoré sa konali v lete 2023 v portugalskom Lisabone, môžete vo videu počuť myšlienky pápeža Františka, práve z týchto uplynulých SDM. „Myslíme, že je dobré pripomínať mladým SDM v Soule, aj keď predtým nás čaká stretnutie v Jubilejnom roku 2025 v Ríme. Soul je lukratívna pozvánka pre všetkých nás.“ povedal Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity.

Celé promo si môžete pozrieť na tomto linku.

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Konajú sa približne každé tri roky.

Správa prebratá z TK KBS

Foto:  Foto: SDM Lisabon 2023

 

Požehnané Vianoce!

Zvestujem vám veľkú RADOSŤ! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Lk 2, 10-11

 Pápež František hovorí: “Kresťanská radosť pochádza od samotného Boha, z vedomia, že sme ním milovaní.”

Žehnáme vám, nech sa táto radosť opäť zrodí vo vašich srdciach, aby sme mohli smelo kráčať v nádeji ako pútnici neba. 

 

List biskupov Slovenska mladým

Prinášame Vám celé znenie listu biskupov Slovenska pre mladých pri príležitosti 38. Svetového dňa mládeže.

Drahí mladí, dnes na 38. svetový deň mládeže sa k vám prihováram aj mene ostatných otcov biskupov. Je to špeciálny deň, ale chcem vás uistiť, že to nie je jediný deň, kedy na vás myslíme. Túžime po tom, aby ste vnímali, že stojíme pri vás aj v týchto časoch, kedy nám možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František na tento deň príde zvláštna. Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“ Len preto, že sa to má? Chcem vám povedať: Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku - obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti. Ďakujem vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla” aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.

Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity pri KBS

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 38. svetový deň mladých

V nádeji sa radujte! (Rim 12, 12)

Drahí mladí!

 V auguste tohto roka som sa stretol so stovkami tisícok vašich rovesníkov z celého sveta, ktorí sa zišli v Lisabone na Svetových dňoch mládeže. V čase pandémie, uprostred toľkých neistôt, sme živili nádej, že sa táto veľká oslava stretnutia s Kristom a s ostatnými mladými ľuďmi uskutoční. Táto nádej sa naplnila a pre mnohých z nás, ktorí sme tam boli – vrátane mňa – prekonala všetky očakávania! Aké krásne bolo naše stretnutie v Lisabone! Skutočný zážitok premenenia, explózia svetla a radosti!

Na konci záverečnej svätej omše na Campo da Graça (Pole milosti, pozn. prekl.) som naznačil ďalšiu etapu našej medzikontinentálnej púte v roku 2027: Soul v Kórei. Ešte predtým som vás však pozval na stretnutie v Ríme v roku 2025, na Jubileum mladých, kde aj vy budete „pútnikmi nádeje“.

 Vy mladí ľudia ste v skutočnosti radostnou nádejou Cirkvi a ľudstva, ktoré je stále na ceste. Rád by som vás vzal za ruku a kráčal s vami po ceste nádeje. Chcel by som s vami hovoriť o našich radostiach a nádejach, ale aj o smútku a úzkosti našich sŕdc a trpiaceho ľudstva. V nastávajúcich dvoch rokoch prípravy na jubilejný rok budeme najprv meditovať nad Pavlovým výrazom „v nádeji sa radujte“ (Rim 12, 12) a potom sa hlbšie zamyslíme nad výrokom proroka Izaiáša: „Tí, čo dúfajú v Pána, budú putovať a neomdlejú“ (porov. Iz 40, 31).

Celé posolstvo si môžete prečítať na tomto linku: Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Foto: Vatican media

 

Začína Tyždeň cirkvi pre mládež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Slovensku od 20. novembra 2023 začína Týždeň Cirkvi pre mládež (TCPM). Iniciatívu po 15-krát zastrešuje Rada pre mládež a univerzity spolu s mládežníckymi organizáciami Erko a ZKSM. Tento týždeň vyvrcholí 26. novembra na 38. svetový deň mládeže. 15. ročník TCPM nesie motto Radostní podľa témy, ktorú vybral na 38. svetový deň mládeže pápež František (Radostní v nádeji/Rim 12,12).

„Motto Radostní sme zvolili na základe témy, ktorú vybral pápež František na 38. svetový deň mládeže Radostní v nádeji. Myslím si, že mladí takí jednoducho sú. Všade, kde prídu, prinášajú radosť. Veľmi to bolo vidno aj v Lisabone, kde sa konali SDM v lete tento rok. Túžime, aby vďaka mladým táto radosť bola všade – najmä v menších spoločenstvách a farnostiach,” povedal Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Každá farnosť alebo spoločenstvo sa môže zapojiť do tohto týždňa. Či už duchovnými, spoločenskými alebo  športovými aktivitami.

„Pre farnosti a spoločenstvá sme vytvorili a stále aktualizujeme zoznam možných aktivít ako inšpiráciu. Aj z nich si tí, ktorí sa budú chcieť zapojiť, môžu vybrať a  zorganizovať čosi pre mladých. Rovnako sme pripravili aj grafický balíček, ktorý obsahuje plagát a rôzne grafiky, ktoré daná farnosť alebo spoločenstvo môže použiť na propagáciu svojich aktivít,” povedala Miroslava Siteková z eRKa. Plagát, ako aj rôzne iné materiály, je možné nájsť TU

Týždeň Cirkvi pre mládež prinesie aj sériu diecéznych stretnutí mládeže. Na podujatia pozývajú v Bratislave, Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Cinobani, Nitre a v Žiline. V Spišskej diecéze chystajú päť dekanátnych stretnutí.  

Témou tohtoročného Svetového dňa mládeže, ktorú vybral Svätý Otec, aby sa slávila v partikulárnych cirkvách je: „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12,12) Sv. Otec napísal k tomuto dňu aj posolstvo, ktoré je možné si prečítať zatiaľ v angličtine.  Oficiálny preklad do slovenčiny pripravujeme.  38. svetový deň mládeže je aj cestou prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je Pútnici nádeje.

“Týždeň Cirkvi pre mládež je pozvánkou pre všetkých, ktorým na mladých v Cirkvi záleží. Ale aj výzvou vytvoriť pozvanie a priestor pre tých, ktorí v nej svoje miesto hľadajú.” zakončil Mgr. Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity. 

 

Žiť nádej: témy nastávajúcich SDM

Ešte stále nám ušiach znie hudba a v očiach žiari svetlo Svetových dní v Lisabone: hudba a svetlo, ktoré sa stávajú príchuťou a vôňou života pastorácie mladých. Dnešné vyhlásenie tém najbližších Svetových dní mládeže, ktoré sa budú sláviť na diecéznej úrovni, dáva impulz do budúcnosti tohto kráčania. Pápež František totiž vybral témy dvoch Svetových dní mládeže 2023 a 2024, ktoré budú základnými etapami príprava na Jubileum mladých v rámci veľkého Jubilea 2025, ktorého témou aj cieľom je pozvanie stať sa „pútnikmi nádeje“.

Na Sviatok Krista Kráľa 26. Novembra 2023 sa bude sláviť 38. Svetový deň mladých s témou „V nádeji sa radujte (Rim 12,12). V roku 2024 sa bude sláviť 39. Svetový deň mladých a bude venovaný téme „Tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu“ (porov. 40,31)

„Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“, čítame v Pastorálnej konštitúciu Gaudium et spes z roku 1965. V dnešných náročných časoch sa Cirkev -  tak ako vtedy – snaží zapáliť nádej vo svete a spolieha sa najmä na mladých ľudí, ktorí sú protagonistami dejín a „misionármi nádeje“.

V posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit pápež František poukázal na Krista ako na toho, ktorý je „naša nádej a najkrajšia mladosť tohto sveta“. (Christus Vivit 1) Prostredníctvom tém nasledujúcich Svetových dní mládeže pápež pozýva mladých prehĺbiť význam kresťanskej nádeje a svedčiť o tom, že Kristus je živý.

Ale čo je nádej? A prečo je prezentovaná v spojení s radosťou? Tieto otázky určite povedú k reflexii nad pastoráciou mladých na celom svete.  Isté je, že obe dimenzie boli silne prítomné na SDM v Lisabone. Portugalské SDM neboli len slávnosťou, ktorá ukázala nadšenú tvár mládeže schopnej tešiť sa, oslavovať, dúfať v nový svet a robiť všetko preto, aby jej hlas bolo počuť. Portugalsku celá Cirkev sa naučila dúfať a radovať sa; dúfať napriek pochmúrnym predpovediam o tom, že nové generácie sa už vzdali úlohy hľadať „čosi viac“ v živote. Veď čo iné je kresťanská nádej, ak nie hnacím motorom, ktorý je schopný zmeniť aktuálny svet na „funkčný“? Práve preto ponúknuté témy nie sú  pozvaním hľadieť dopredu, ale výzvou, ktorá už zaznela v spomínanej konštitúcii Gaudium et Spes, mať oči upreté na súčasnosť s vedomím, že je to prvé miesto, kde sa formuje budúcnosť.

Oficiálne vyhlásenie tém Dikastériom pre laikov, rodinu a život nájdete na: www.laityfamilylife.va

Zdroj:  https://www.avvenire.it/giovani/pagine/vivere-di-speranza-ecco-i-temi-delle-prossime-gmg