Animátorské školy

Animátorská škola je dvojročný komplexný výchovno-vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä detských a mládežníckych skupín a spoločenstiev. Cieľom animátorskej školy je formácia mladých ľudí v zrelých kresťanov schopných slúžiť. Animátorské školy sa zaraďujú medzi dlhodobé systémy prípravy laikov na plnení ich poslania v Cirkvi. 

 

ZÁKLADNÉ PILIERE

  • duchovný rast: AŠ učí mladých ľudí viesť druhých, no taktiež rozvíjať a udržať si vlastný hlboký  duchovný život a vzťah so živým Bohom
  • formácia a vzdelávanie: dôsledná formácia, tak vo veciach viery (ako podávať evanjelium rovesníkom), ako aj v animátorských zručnostiach
  • zážitok spoločenstva: AŠ nie len vzdeláva mladých ľudí o spoločenstve, ale im umožňuje ho aj naplno prežívať. Animátor neprináša do farnosti len vedomosti, ale aj skúsenosť.