Rada pre mládež a univerzity KBS

Konferencia biskupov Slovenska zriadila Radu pre mládež a univerzity ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Rada pre mládež a univerzity KBS pripravuje podklady pre Konferenciu biskupov Slovenska a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež a univerzity na celoslovenskej a diecéznej úrovni. 

Rada v spolupráci s KANET n.o. svojimi aktivitami a činnosťou sa snažia flexibilne reagovať na potreby mladých ľudí. Celé smerovanie pastorácie a všetky aktivity sú priamo zamerané na cieľové skupiny a sú realizované podľa prioritného zamerania aktuálneho pastoračného plánu: DUCHOVNÝ RAST, EVANJELIZÁCIA, ANGAŽOVANOSŤ, SPOLUPRÁCA, PROPAGÁCIA.