SEKRETARIÁT RADY

Rada KBS pre mládež a univerzity

Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava

Tel: 0940985377

E-mail: mladez@kbs.sk

Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0034 4580 6051