Predstavenie dokumentu Christus vivit

 

Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, Rady pre mládež a univerzity KBS a neziskovou organizáciou Kanet, n.o., uskutočnila konferencia s názvom: Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, ktorá je určená pre pracovníkov s mládežou.

Hosťami konferencie boli dvaja slovenskí účastníci synody: J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD, bratislavský arcibiskup metropolita a Viktória Žolnová. Dokument predstavili Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup a predseda Rady pre mládež a univerzity a kňazi venujúci sa pastorácií mládeže don Ján Holubčík (delegát za pastoráciu mládeže Saleziáni dona Bosca, riaditeľ festivalu Lumen, predseda DOMky), vdp. Mgr. Branislav Kožuch (Správca Oravského centra mládeže, predseda o.z. VIAC), vdp. ThLic. Andrej Darmo, PhD. (bývalý riaditeľ Diecézneho centra mládeže Maják) a mnohí iní.

Prednášky z konferencie je možné si stiahnuť na tomto odkaze.