Predsynodálny dokument (január 2017)

V januári 2017 predstavil Vatikán prípravný dokument, ktorý bol adresovaný biskupským konferenciám, dikastériám Rímskej kúrie, Radám hierarchov východných Katolíckych cirkví, Únii generálnych rehoľných predstavených. Dokument by mal byť sprievodcom, ktorý na začiatku uvádza objasnenie niekoľkých spoločenských a kultúrnych zmien, v ktorých mladí ľudia vyrastajú, v ďalšom okruhu sa venuje základným krokom procesu rozlišovania, pričom termín povolania je chápaný v širšom zmysle, a v treťom, poslednom okruhu sa zaoberá otázkami pastorácie povolaní medzi mládežou. Na konci dokumentu je aj dotazník, ktorého cieľom bolo zozbierať štatistické údaje o mládeži v miestnych cirkevných spoločenstvách. Konferencia biskupov Slovenska po konzultácii so širokým okruhom odborníkov zaslala svoj dotazník v októbri 2017.

Svätý Otec pápež František napísal list mladým, v ktorom ich povzbudzuje, aby počúvali Boží hlas. Tento list sa dá prečítať TU.