Fórum mládeže v Ríme (jún 2019)

Toto stretnutie Svätého Otca s mladými sa uskutočnilo 19.-22. júna v Ríme. Cieľom Fóra mládeže je reflektovať na medzinárodnej úrovni impulzy vychádzajúce zo Synody o mládeži. Na toto fórum boli pozvaní mladí delegáti z biskupských konferencií a veľkých cirkevných hnutí a komunít rozšírených v medzinárodnom priestore. Spoločne sa zamýšľali nad tým, ako synoda ovplyvňuje pastoráciu a život v Cirkvi. Fórum mládeže sa okrem iného zameralo aj na konkrétne počúvanie konkrétnych problémov za sveta mladých. 

Slovenskú republiku reprezentovali traja mladí: Viktória Žolnová, Ivan Petro a Elena Karasová Rozhovor s nimi nájdete v článku z Tlačovej kancelárie KBS, ktorý je na tejto adrese: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190626026

Svoje zážitky Ivan Petro zvečnil aj vo svojom vlogu, ktorý si viete pozrieť tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0vl42CIX24g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR092z8_LwAGJaWGWlXD7qZUK2YRuZndjKLHrcHtfh8ziO3FSEQIR9YtVN8

Osobné svedectvo Ivana Petra : https://www.youtube.com/watch?v=ts95FLtwMJA