Dotazník pre mladých z celého sveta (jún 2017)

Ďalším krokom synodálneho procesu bolo zverejnenie online dotazníka pre mladých, ktorí mohli mladí vo svetových jazykoch vyplniť do konca roka 2017. Na Slovensku vznikla jeho obdoba na webstránke www.mamnazor.sk, ktorú počas mesiaca novembra vyplnilo 4 271 mladých. Výsledky boli zaslané do Vatikánu, ale aj odborne spracované na Slovensku. Na tomto odkaze je možné pozrieť si výsledky všetkých otázok dotazníka. K týmto výsledkom boli dopracované druhostupňové triedenia sociológa, odborná štúdia a focus group pracovníkov s mládežou.
Celý balík výsledkov dotazníka je možné požiadať na mladez@kbs.sk za dobrovoľný príspevok.