Stretnutie mládežníckych delegátov v Ríme (marec 2018)

V marci roku 2018 sa uskutočnilo vo Vatikáne predsynodálne stretnutie mládeže s pápežom Františkom. Stretnutia sa zúčastnilo približne tristo mladých, medzi nimi aj Slovenka – Viktória Žolnová. Mladí mali odpovedať na pätnásť okruhov otázok. Otázky sa týkali tém ako: formácia osobnosti, vzťahov, výhľady do budúcnosti, vzťah k technológiám, zmysel života mladých ľudí, vzťah mladých k Cirkvi a podobne. Svätý Otec František vyzýval mladých, aby hovorili otvorene a aby sa zamysleli nad tým, prečo mladí opúšťajú Cirkev. Tiež hovorí o podstupovaní rizika: „Mladí, ktorí nepodstupujú riziko, nikdy nedospejú. Podstúpte riziko, vedení obozretnosťou a sprevádzaní radou, ale pohnite sa vpred. Viete, čo sa stane s mladým človekom, ktorý nepodstúpi riziko? Zostarne a zostarne aj Cirkev.“ Názory mladých sa spísali a podali ako prípravný dokument do rúk pápežovi.