Trnavská arcidiecéza

               Diecézne centrum mládeže Archa

               Bojničky 27, 920 55 

                Mail: taska.tt@gmail.com

               Zodpovedná osoba: ThLic. Ondrej Chrvala, ThLic., Ing. Juraj Schindler