SÚŤAŽ O LOGO P18


Naša Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) spustila loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžete posielať do 30. júna 2017 na adresu mladez@kbs.sk. Výherca získa 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Víťazovi bude ponúknutá spolupráca na prevedení sprievodcu P18. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade). Slovenskí mladí na ňom odštartujú prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname. Viac informácií.

TITUS ZEMAN - SPOZNAJME HO 

Po Čistom a Milosrdnom roku sme vás pozvali nanovo sa zoznámiť so slovami, ktoré nám povedal pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Náš projekt sa volal “Stopy SDM”. Po Stopách SDM pozývame k duchovnej príprave na blahorečenie kňaza saleziána Titusa Zemana. Oddelenie pastorácie mládeže Saleziánov dona Bosca pripravilo katechézy zamerané na osobu budúceho blahoslaveného. Katechézy budú vždy dostupné na stiahnutie na oficiálnej webovej stránke tituszeman.sk http://tituszeman.sk/katechezy/ (v sekcii „Materiály“).

ZASADNUTIE RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovensku (KBS) sa stretla v stredu 5. októbra 2015 na Biskupskom úrade v Rožňave. Členovia rady, medzi ktorých patria zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska, na prvom spoločnom stretnutí po prázdninách hodnotili najmä letné Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove. Viac informácií TU .

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE


http://jezuiti.sk/blog/magis/files/p8079217-1.jpgV lete 2016 sa konali v Krakove Svetové dni mládeže. Do Krakova prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže (vyše 4000). Väčšina z nich sa zúčastnila aj na slovenskom programe v poľskom meste Skawina. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Pápež František na ich závere oznámil, že najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia v roku 2019 v Paname.
 

T3M - MODLITBY MLADÝCH ZA MLADÝCH

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetkých mladých, spoločenstvá aj kňazov aby sa do modlitieb zapojili. Viac informácií sa nachádza na stránke www.t3m.sk.

 

ARCHÍV