Spustila sa registrácia na Svetové dni mládeže v Paname

Svetové dni28575016886_fedee873c7_o mládeže sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta so Svätým Otcom. Najbližšie svetové dni mládeže sa uskutočnia v dňoch 22. - 27. januára 2019 v Paname. Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili na stránke www.svetovednimladeze.sk oficiálne prihlasovanie pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť Svetových dní mládeže (SDM) v Paname.
Viac info TU.
 

ZASADNUTIE RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS

Dňa 7.2.2018 sa konalo Zasadanie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadanie v prvej časti malo hodnotiaci charakter uplynulých aktivít. Druhej časti stretnutia sa členovia Rady pre mládež venovali príprave následných činností - diecéznych stretnutí mládeže a Národného stretnutia mládeže P18 viac info : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180208015
 

Biskupská synoda o mladých

Cirkev na Slovensku pozýva všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k budúcoročnej synode.
Synodu zvolal pápež František a bude zameraná práve na mladú generáciu. Slovenskú verziu dotazníka sme zverejnili  na internetovej stránke www.mamnazor.sk. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017.  Viac informácií.

 

ZASADNUTIE RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovensku (KBS) sa stretla v utorok 10. októbra 2017 v Diecéznom centre Premeny vo Važci. Členovia rady, medzi ktorých patria zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska, na prvom spoločnom stretnutí po prázdninách sa hodnotili aktivity diecéz počas prázdnin, Blahorečenie Titusa Zemana a pripavolali sa aktivity v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež a Národné stretnutie mládeže P18. Viac informácií TU .

Súťaž o LOO P18

Naša Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) spustila loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžete posielať do 30. júna 2017 na adresu mladez@kbs.sk. Výherca získa 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Víťazovi bude ponúknutá spolupráca na prevedení sprievodcu P18. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade). Slovenskí mladí na ňom odštartujú prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname. Viac informácií.

TITUS ZEMAN - SPOZNAJME HO 

Po Čistom a Milosrdnom roku sme vás pozvali nanovo sa zoznámiť so slovami, ktoré nám povedal pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Náš projekt sa volal “Stopy SDM”. Po Stopách SDM pozývame k duchovnej príprave na blahorečenie kňaza saleziána Titusa Zemana. Oddelenie pastorácie mládeže Saleziánov dona Bosca pripravilo katechézy zamerané na osobu budúceho blahoslaveného. Katechézy budú vždy dostupné na stiahnutie na oficiálnej webovej stránke tituszeman.sk http://tituszeman.sk/katechezy/ (v sekcii „Materiály“).

ZASADNUTIE RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovensku (KBS) sa stretla v 5. októbra 2017 v 
Členovia rady, medzi ktorých patria zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska, na prvom spoločnom stretnutí po prázdninách hodnotili najmä Svetové dni mládeže v Krakove. Viac informácií TU .

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE


http://jezuiti.sk/blog/magis/files/p8079217-1.jpgV lete 2016 sa konali v Krakove Svetové dni mládeže. Do Krakova prišlo najviac Slovákov v histórii Svetových dní mládeže (vyše 4000). Väčšina z nich sa zúčastnila aj na slovenskom programe v poľskom meste Skawina. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Pápež František na ich závere oznámil, že najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia v roku 2019 v Paname.
 

T3M - MODLITBY MLADÝCH ZA MLADÝCH

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetkých mladých, spoločenstvá aj kňazov aby sa do modlitieb zapojili. Viac informácií sa nachádza na stránke www.t3m.sk.

 

ARCHÍV