Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS

Predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

Mons.Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD
Jána Kalinčiaka 1
010 01 ŽILINA

Tajomník pre mládež

Dp. ThLic. Ondrej Chrvala
Tel: 0904 738 602
 
Administrátor Rady pre mládež a univerzity KBS
Monika Koláriková
Email: mladez@kbs.sk
 

ZÁSTUPCOVIA DIECÉZ:

 
Banskobystrická diecéza
Dp. Mgr. Juraj Karcol
E-mail: jurajmaria@gmail.com
Tel.: 0907 618 415
Mgr. Jana Antalová

E-mail: majak.dcm@gmail.com
Tel.: 0915 977 829

Bratislavská arcidiecéza
Dp. ThLic. Jozef Pajerský
Tel.: 0915 606 058
Mudr. Matej Rusina
Tel.: 0908 309 207

Trnavská arcidiecéza
Dp. ThLic. Ondrej Chrvala
Tel.: 0904 738 602
E-mail: mladez@abu.sk
Juraj Schindler

Nitrianska diecéza
Dp. Mgr. Peter Mihálik
tel.: 037/7783483
Dp. ThDr. Ľubomír Hlad PhD.
E-mail:lubo_hlad@hotmail.com
 
Košická arcidiecéza
Dp. Mgr. Marek Rojak
Tel.: 0918 630 866
Mgr. Stanislava Vavreková
Tel.: 0907450183
 
Košická eparchia
Dp. Mgr. Milan Kmec
Dp. Mgr. Lukáš Vojčík
Tel: 0911 711 823
E-mail: kpm@aetos.sk
Ing. Štefánia Čepová, PhD.
Email: stevka.cepova@gmail.com
 

ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ:

 
eRko - HKSD
Mgr. Juraj Králik
E-mail: dury@erko.sk
 
DOMKA - Združenie salezánskej mládeže
Mgr. Lýdia Ondrejková
 

Saleziáni  Don Bosca
Don. Ing. Ján Holubčík SDB
E-mail: holubcik@sdb.sk
Tel.: 0902167317

Národné stretnutia mládeže
PaedDr. Pavol Danko
Tel: 0915 051 365

GIFRA - Františkánska mládež
Mgr. Jozef Čirák OFM
Email: gifra.sk@gmail.com

Tajomník pre univerzity

Dp. Marek Varga
E-mail: varmarek@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilinská diecéza
Dp. Mgr. Ing. Karol Vallo
Tel.: 0903 564 414
Ing. Dušan Václav
Email: dusan.vaclav@googlemail.com
Tel.: 0904 164 223
 
Prešovská eparchia
Dp. PaedDr. Erich Eštvan
E-mail:erich.estvan@gmail.com 
Tel.: 057/4490290, 4490761
Mgr. Mária Kravčáková
E-mail: majka.kra@gmail.com

 
Rožňavská diecéza
Dp. Mgr. Patrik Balázs
Tel.: 0907 486 396
Bc. Mario Stehlik
Tel.: 0917 436 726

 

Spišská diecéza
Dp. Mgr. Marek Uličný
Tel.: 0908 989 201
Mgr. Daniel Lysý, PhD.
Tel.: 0917232364

Bratislavská eparchia
Dp. Mgr. Igor Cingeľ
Tel.: 0911 812 255
Email: igorcingel@gmail.com
Michal Janočko
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZKSM - Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Mgr. Martin Janus
E-mail: martin@zksm.sk 
 
Dom Anky Kolesárovej
Dp. Mgr. Pavol Hudák
E-mail: domcek@domcek.org 
Mgr. Mária Aľušiková
Email: maria@domcek.org
Tel.: 0917350598
 
ZMM - Združenie mariánskej mládeže
Ing. Kristína Deáková
E-mail: zmm@zmm.sk 
 
Godzone projekt
Július Slovák
Tel: 0915 267 238
E-mail: julo.slovak@gmail.com