Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS

Predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

Mons.Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD
Jána Kalinčiaka 1
010 01 ŽILINA

Tajomník pre mládež

Dp. Mgr.Matúš Reiner
Tel: 0902 409 155
E-mail: tajomnik@mladez.kbs.sk  
 
Administrátor Rady pre mládež a univerzity KBS
Monika Koláriková
Tel: +421917350162
Email: mladez@kbs.sk
 

ZÁSTUPCOVIA DIECÉZ:

 
Banskobystrická diecéza
Dp. Mgr. Juraj Karcol
E-mail: jurajmaria@gmail.com
Tel.: 0907 618 415
Ivana Richtáriková

E-mail: majak.dcm@gmail.com

 

 

Bratislavská arcidiecéza

Dp. ThLic. Jozef Pajerský
Tel.: 0915 606 058
E-mail: jozefpaj@gmail.com
Lukáš Sabo
E-mail: lukas.sabo@gmail.com
 

Trnavská arcidiecéza
Dp. ThLic. Juraj Schindler
Tel.: 0915 337 037
E-mail: mladeztt@gmail.com
Bc. Michal Koricina
Tel.: 0907 103 601
E-mail:m.koricina@gmail.com

Nitrianska diecéza
Dp. ThLic. Andrej Filín
E-mail: andrej.filin@gmail.com
 
Vladimír Kopec
E-mail:vladokopec@gmail.com
 
 
Košická arcidiecéza
Dp.
Tel.:
E-mail:
Ing. Miroslav Novák
E-mail: premladez@gmail.com
 
Košická eparchia
Dp. Mgr. Milan Kmec
Dp. Mgr. Lukáš Vojčík
Tel: 0911 711 823
E-mail: kpm@aetos.sk
Ing. Štefánia Čepová, PhD.
Email: stevka.cepova@gmail.com
 

ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ:

 
eRko - HKSD
Mgr. Juraj Králik
E-mail: dury@erko.sk
 
DOMKA - Združenie salezánskej mládeže
Saleziáni  Don Bosca

Don. Ing. Ján Holubčík SDB
E-mail: holubcik@sdb.sk
Tel.: 0902167317

 

Národné stretnutia mládeže
PaedDr. Pavol Danko
Tel: 0915 051 365

GIFRA - Františkánska mládež
Mgr. Filip Čierny
Email: filantropofm@gmail.com
 
Skauti Európy
Ing. Katarína Hlinková
Tel: 0915 513 581
E-mail: hlinkova.katarina@gmail.com

Tajomník pre univerzity

Dp. Marek Varga
Tel: 0910 902 829
E-mail: varmarek@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilinská diecéza
Dp. Mgr. Ing. Karol Vallo
Tel.: 0948 859 731
E-mail: vallo@pobox.sk
Ing. Vladimír Smataník
Email:vladimir.smatanik@gmail.com
Tel.: 0949 231 166
 
 

Prešovská eparchia
Dp. PaedDr. Erich Eštvan
E-mail:erich.estvan@gmail.com 
Tel.: 057/4490290, 094490761
 
 
 
 
Rožňavská diecéza
Dp.
Tel.:
E-mail:
Mgr. Alexandra Bundová
Tel.: 0907 090 195
E-mail: alexandra.bundova@gmail.com

 

Spišská diecéza
Dp. Mgr. Ľuboš Laškóty
E-mail: laskoty@gmail.com
Mgr. Daniel Lysý, PhD.
E-mail: kpm@komisia.sk
Tel.: 0917232364

Bratislavská eparchia
Dp. Mgr. Igor Cingeľ
Tel.: 0911 812 255
Email: igorcingel@gmail.com
Michal Janočko
Email: mio.janocko@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZKSM - Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Mgr. Martin Janus
E-mail: martin@zksm.sk 
 
Pastoračné centrum Anky Kolesárovej
Dp. Mgr. Pavol Hudák
E-mail: domcek@domcek.org 
Mgr. Mária Aľušiková
Email: maria@domcek.org
Tel.: 0917350598
 
ZMM - Združenie mariánskej mládeže
Ing. Kristína Deáková
E-mail: zmm@zmm.sk 
 
Godzone projekt
Július Slovák
Tel: 0915 267 238
E-mail: julo.slovak@gmail.com