Archív

T3M - MODLITBY MLADÝCH ZA MLADÝCH

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetkých mladých, spoločenstvá aj kňazov aby sa do modlitieb zapojili. Viac informácií sa nachádza na stránke www.t3m.sk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V KRAKOVE

V lete 2016 sa budú v Krakove konať Svetové dni mládeže. Podobne ako pred Národným stretnutím mládeže P15, aj teraz sa na ne, s mladými z celého Slovenska, pripravujeme už teraz. Od septembra 2015 prebieha duchovná príprava na Svetové dni mládeže pod názvom MILOSRDNE. Nadväzuje na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil svätý otec František.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ

Evanjelizačné turné Godzone v piatich slovenských a jednom českom meste, futsalový turnaj o pohár predsedu biskupskej konferencie a spustenie oficiálnej slovenskej registrácie na budúcoročné Svetové dni mládeže v Krakove. Toto všetko ponúka špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež (16.-22.11.2015). Už po dvanásty raz ho koordinujú zástupcovia Rady pre mládež a univerzity KBS. Uskutoční sa v čase, ktorý je z historického pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE JE ÚSPEŠNE ZA NAMI

Od 31. júla do 2. augusta 2015 sa konalo v Poprade Národné stretnutie mládeže P15. Podujatie bolo voľným pokračovaní Národného stretnutia mládeže R13, ktoré sa konalo v lete 2013 a prebiehalo paralelne počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro. Keďže tentokrát sa Svetové dni mládeže budú konať v roku 2016 v susednom Poľsku, P15 bolo skôr pozvánkou na ne. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCIA O PASTORÁCII MLÁDEŽE

Dňa 28. februára 2015 sa v Badíne konala Konferencia o pastorácii mládeže na tému Evanjelizácia a formácia mladých na Slovensku – Hľadať, prijímať, formovať. Zúčastnilo sa jej takmer 250 pracovníkov s mládežou z radov kňazov, rehoľníkov aj laikov.

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RADA PRE MLÁDEŽ PLÁNUJE PODUJATIA PRE MLADÝCH

Na februárovom zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS nechýbal zahraničný hosť. Novinky z príprav Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa budú konať v roku 2016 v susednom Poľsku, prišla predstaviť členka organizačného tímu z Krakova Dorota Abdelmoula. Počas stretnutia spustili organizátori aj verejnú zbierku na podporu Národného stretnutia mládeže P15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÍŽ SDM NA SLOVENSKU

Od 16. do 29. novembra 2014 na Slovensku putoval kríž Svetových dní mládeže. Svetové dni mládeže sa budú tento krát konať v roku 2016 v Krakove. Práve preto kríž putuje okolitými krajinami Poľska. Na Slovensku navštívil desiatky miest a prišli sa mu pokloniť tisícky ľudí. Viac informácií o púti kríža SDM sa dozviete na stránke Svetových dní mládeže

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7BOLESTNÁ V ŠAŠTÍNE PRITIAHLA MLADÝCH

Tisícky mladých zažilo mariánsku úctu v mládežníckom šate počas Celoslovenského mládežníckeho programu 7BOLESTNÁ. Program vznikol ako odpoveď na pozvanie otcov biskupov Slovenska pripraviť program pre mladých pri príležitosti Roka Sedembolestnej. Program začal dramatizovaným ružencom, po ktorom nasledovala svätá omša s farárom zo Žakoviec Mariánom Kuffom. Obohatený bol svedectvami, ktoré sa prelínali umeleckými vyjadreniami Máriiných bolestí. Viac o 7BOLESTNEJ sa dočítate na www.bazilika.sk/7bolestna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONALO SA ZASADNUTIE RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS

Tridsať zástupcov diecéz z radov kňazov a laikov sa stretlo na zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS. Konalo sa v Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci pod vedením predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa. 
Viac informácií o zasadnutí si môžete prečítať na stránkach Národného stretnutia mládeže, alebo na TK KBS