Trnavská arcidiecéza

               Diecézne centrum mládeže Archa

               Bojničky 27, 920 55 

               Zodpovedná osoba: ThLic. Ondrej Chrvala